HVA SPILLER INN FOR Å FÅ EN VELLYKKET KLEKKING .

Det er en rekke faktorer som spiller inn på et klekkeresultat . Mange som har en rugemaskin erfarer ofte svært ulike ting og like ofte får maskinens evne til å klekke "skylden" for dårlig resultat 🤨.. Her vil jeg ta for meg det som faktisk er like viktig for en vellykket klekking av kyllinger . Faktorene som må ses i sammenheng og spiller en viktig rolle er :

Brefruktning , Egglagringsforhold , Eggstørrelse , Skallkvalitet , Foring av avlsgruppen , Sykdomsforhold , Fosterets genetiske sammensetning ( med dette menes gener med negative og positive egenskaper ) .

Så er det den tekniske biten som spiller inn :

Rugemaskin ( små rimelige maskiner utført i plast er da de som påvirkes fort av miljøet utenfor og derfor vanskeligere å betjene enn en større mer solid maskin ) .

, Ruge og klekketemperatur ( større maskiner har bedre teknisk kvalitet på termostatregulering og ventileringsmuligheter ) .

, Miljøforhold i maskinen ( rengjør alltid maskinen grundig før og etter bruk )

, Fuktighet og ventilasjonsforhold ,

Hyigene ( renhold og desinfisering er svært viktig selv om man kun ruger egg fra egne høns )  .

DE PROFESJONELLES OPPSKRIFT ER SLIK  🙂 .

Et vellykket resultat starter med kvaliteten på avlsdyrene .Det betyr at behandling og optimal foring må være tilstede .

Avldyrene må være sykdomsfri og ha et velfungerende miljø .

Ikke alle egg er gode rugeegg .

Små eller særlig store egg klekker dårligere enn egg av middels størrelse ( Derfor er alle godkjente raser av fjørfe opplyst med en idealvekt for rugeegg som er egnet til ruging ) .

Egg med tynt eller porøst skall er også dårligere rugeegg på grunn av stort vanntap under rugingen , noe som igjen fører til dårlig fosterutvikling .

Eggenes lagringstid sammen med lagringsforhold kan påvirke ruge og klekkeresultatet ganske mye .

Temperaturen i lagringsrommet bør være 12-16 grader , relativ fuktighet bør ligge opp mot 75 % . Under en ukes lagring har eggenes stilling lite / ingen betydning . Ved lenger lagring må eggene vendes .

Maskininnstillingen ( Temperatur ) 37,8 ( Korte perioder med nekjøling har liten betydning ) . Ved klekking skal temperaturen senkes med 0,2. Fuktighet holdes på 40-50 % ( øker da under klekking og opp mot 65% fuktighet er akseptabelt ) 

RUGETIPS .

Det mest fasinerende ved å holde fugler ,det være seg høns ,fasaner ,kalkuner m.mer er å følge prosessen fra egg til nyklekt kylling.
Når du hører pipene fra egget og er heldig å se kyllingen komme ut av egget står verden rundt deg stille .

Har du høner som er flinke rugere... er de best til å få frem kyllinger , ingen tvil om det , men noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å bruke rugemaskin f.eks hvis du har mange rugeegg eller forskjellige fugler/raser som ikke ruger selv..
Jeg vil ta for meg noen enkle huskeregler om maskinruging som fungerer fint for meg og kan være til hjelp for deg  .

1* Oppbevaring av egg.


Rugeegg tåler ikke kuldegrader  ,så tempratur under lagring bør ligge på 12-16 grader c ( relativt fuktighet på ca 60 % ).

2* lagres i eggbrett( alltid med den spisse enden ned ) på støtt underlag og vendes fra side til side to ganger pr døgn ( sett en 5 cm kloss under ene enden av brettet så snues det bare fra side til side).

3*Eggene kan lagres ca 14-16 dager ( dette er optimal lagringstid ) etter det går befruktninggrad gradvis nedover og du vil få flere blanke egg .

4*Før eggene legges i maskinen , bør eggene ligge en stund i romtempratur.
5*Jo ferskere eggene er jo bedre klekkeresultat( " ferske egg " = noen dager gamle , ( dagferske egg vil gi dårligere resultat ).

6*Har du kjøpt egg som er fraktet med post eller lignende så må de hvile et døgn før de legges i maskinen (  Da vil alt inni egget falle tilro og plommen ligge stabilt i midten av egget ).

7*Det er flere viktige faktorer som påvirker ruging i maskinen.
 tempratur,lufting,fuktighet, vending og avkjøling. HUSK DET ! 😉

Stabil tempratur må maskinen holde. Høns og de fleste fasaner skal ha 37,7/  37,8 grader celsius under ruging.
Fuktigheten bør ligge på 40-50% ,under klekking ( fuktighet vil stige av seg selv under klekkingen ).

Ved lufting så settes døren på maskinen opp i 5-10 minutter hver dag har du helautomatisk maskin trengs ikke dette da maskinen trekker inn friskluft selv men min egen erfaring selv med helautomatisk maskin er det bra å lufte manuelt også  , samtidig vil eggene avkjøles noe og det er bare fint. Ved lufting og avkjøling kvitter egget seg med gass  som er livsviktig for det livet som er inne i egget .

Vending av eggene må gjøres hver dag og minimum to ganger pr dag.
det mest lettvindte her er selvfølgelig en helautomatisk maskin som sørger for vending av eggene .

Så tilslutt hva ser du når du gjennomlyser eggene dine.

*Ingen utvikling-ubefruktet egg( gjennomlyst etter 5-8 dager ).

*Godt synlige blodårer(spindelvev) befruktet egg (gjennomlyst 5-8 dager ) .

*Rød eller svart flekk- tidlig død.

*Embryo med rød ring- tidlig død. ( infisert av bakterier / manglende desinfisering av egg / maskin ).

Egg som enten er ubefruktede eller infisert må fjernes umiddelbart , disse eggene vil utvikle gass( gassen vil da inneholde ugunstige stoffer som påvirker de andre eggene i maskinen din ) og til slutt sprekke eller begynne å lekke veske ut av skallet . ... vil da ødelegge de andre eggene du har i maskinen og uten tvil lage en illeluktende fæl masse som du aldri vil glemme .

*Levende kylling med nebbet i luftlommen ( klekkes ca om 48 timer).

DESINFISERING AV EGG

Det er viktigere enn noen gang at vi er flinke med å desinfisere eggene vi bruker til ruging for nye kyllinger .

Dette henger sammen med at det nå er endel smittsomme sykdommer som rammer våre fjørfe og begrensningen av disse sykdommene kan vi bidra med hvis vi er nøye med dette  og eggskallet kan også bringe med seg bakterier som kan utløse infeksjoner hos kyllingen allerede før den er klekket .

Å plukke egg som er blitt verpet ute i hønsegården , blomsterbedet , under en busk osv .. Har da ligget direkte på bakken . I jorda finnes det en rekke bakterier som vi ikke ønsker inn i egget .

Mange virsusykdommer/ bakteriesykdommer kan følge med utenpå eggeskallet og derfor er det viktig å desinfisere eggene før de legges til ruging .

Da er kyllingene sikret en sykdomsfri start på livet og ikke minst så har vi mye større glede av friske høns som gir oss mange egg og kyllinger . Sykdomsbegrensning er også svært viktig når det kommer til salg av våre fjørfe .

FREMGANGSMÅTE:

 

Slik går du frem   .

Alle egg som skal ruges frem skal være uten feil som sprekk i skall , avvik på form eller skallkvalitet og være så reine som mulig ( fjern skitt som eventuellt sitter på eggets utside ,svært skitne egg skal ikke benyttes til utruging ) .

Desinfisering med "duppemetoden " .

Gjør klar to stk boller av god størrelse ( gjerne glassboller) .Ved bruk av Brinsea desmiddel skal blandingforholdet være 1% desinfiseringløsning , Desinfiseringsvesken skal holde en tempratur på 38-41 grader celsius ( ikke lavere enn 38 grader ,da drepes ikke eventuelle virus og bakterier kan trenge gjennom eggeskallet og innfisere egget  og ikke høyere enn 41 grader da  kan  egget  " koke " og fosteret dør .) Den idelle temprauren er 40 grader .

Legg få egg ned i glassbollen av gangen ( la ligge ca 3-5 minutter ) så rett over i glassbollen med reint vann ( skal også holde 41 grader ,raskt dupp i det reine vannet ) ,sette så over i eggbrett( helst ubrukte brett ) for lufttørking i romtempratur på ca 18-20 grader .

Viktig !

Eggene må håndteres så forsiktig som mulig da eggeskallet blir noe mer porøst som konsekvens av behandlingen og skallet må ikke under noen omstendighet gnies på etter behandling og viktig at du selv har vasket dine hender grundig før desinfiseringen startes .

Eggskallets beskyttende vokslag vil fjernes under desinfiseringen så derfor må det utvises forsiktighet i etterbehandlingen av eggene .

Det betyr ikke at selve eggskallet blir tynnere og knuses lettere men at det blir lettere motakelig for forurensning da vokslaget er fjernet under prosessen .

Eggene legges inn i rugemaskinen så snart de er tørket .

 

DESINFISERING AV RUGEMASKINEN .

 

Mange undrer seg over hvorfor dette er så viktig ( jeg ruger jo bare egg fra egne høner ? ) er det mange som sier  .. de er jo ikke skitne ? .. eller ?

Men det er også mange som undrer seg over at eggene dør tidlig , kyllingene kommer ikke ut av eggene og veldig variabelt resultat på klekkeprosenten .

Endel hønseeiere gir da maskinen " skylden" for det dårlige resultatet  eller hvis de har kjøpt egg så er det selgers høner det er noe feil med .. Da skal jeg avsløre noe for deg 😉 ..

Maskinen er reine bakteribomben hvis den ikke blir skikkelig reingjort og desinfisert mellom hver ruging !

 Inni maskinen så er det over 37 grader varmt ( ypperlig klima for bakterier og virus ) i tillegg så er det høy fuktighet noe som gjør at bakterier og virus trives enda bedre .

Jeg ser en rekke eksempler på at hønse eiere som skaffer seg sin første maskin har noen klekkinger først med svært godt resultat for så å oppleve at det begynner å bli dårligere resultater jo mer man ruger frem ..Så når jeg da spør om maskinen er vasket og reingjort  får jeg som regel til svar at .. nei .. må jeg det ?  ..

JA det må du !🤪

Vask maskinen med et nøytralt vaskemiddel først ( gjerne støvsug først så du får bort støvet etter forrige klekking ).

La maskinen tørke så blander du desinfiseringsveske i anbefalt dosering i en dusjeflaske og sprayer maskinen godt hele veien inni ( pass på at elektriske komponenter må beskyttes mot fuktighet ) . 

La desinfiseringsvesken virke noe minutter og tørk så av maskinen innvendig .

Da er maskinen igjen klar for nye rugeegg .