FØRSTE GANG MED KYLLINGER / HØNS ? ..


Det er litt man bør tenke over før man skaffer kyllinger, høns eller prydfugler:


• Er det lov å holde høns der du bor?

 
• Hvem i familien skal ha hovedansvaret for hønene? Det bør ikke være barn under 16 år .


• Hvem skal passe hønene når du drar på ferie? 


• Har du trekkfritt hønsehus som er og egnet også på vinteren ?


• Har du mulighet for uteplass sommerstid? 


• Tåler du lukt, støv og en god dose møkk?


• Hvilken rase bør du velge? 


* Hva har du plass til dverghøns eller større høns? Hvor stor skal flokken være ?


* Hva skal du først og fremst ha hønene til ..? egg, avl, utstilling eller kos? 


*   Skal det være barnevennlige høner?


* Skal/kan du ha hane?


*Skal du kjøpe små kyllinger, ungfugl eller voksne høner ?

 

* Greier du å avlive syk / skadet høne ?

 

* Er alle familiens medlemmer enige om anskaffelsen av høner ?

BESTEMMELSEN ER TATT ..

Hvis du har bestemt deg for å kjøpe kyllinger bør du ta stilling til om du skal kjøpe daggamle kyllinger, eller eldre kjønnssorterte kyllinger.
Daggamle kyllinger er rimeligere i innkjøp, men krever mer stell, kunnskap og utstyr.

Kyllingene er små og skjøre, og de kan lett dø hvis de ikke får det de har behov for. De trenger varm og trekkfri transport hjem til deg – og alt bør være klargjort før de hentes.


De er som regel ikke kjønnssortert. Sannsynligvis blir halvparten haner - noen ganger mer, noen ganger mindre.

Du bør derfor kjøpe dobbelt så mange kyllinger som det antall høner du ønsker å sitte igjen med. Hanene må du på sikt omplassere, selge eller avlive.

Det er ofte vanskelig å selge eller gi bort haner. Du må enten klare å avlive hanene selv på en human måte, eller avtale med noen som kan gjøre det for deg.

Dette bør du uansett tenke igjennom, fordi fuglene kan bli utsatt for sykdom eller skader som krever hurtig avlivning.


En fordel med å kjøpe små kyllinger er at de vokser opp hos deg, og bruker du tid på dem, får du tamme høner du kjenner godt. Dessuten er det veldig gøy å følge utviklingen fra små kyllinger til høns.

Av utstyr trenger du egnet rom, kasse eller bur, varmelampe, kyllingfôr og riktig underlag.


1-6 uker gamle kyllinger trenger fortsatt eget rom, bur eller kasse, varmelampe og kyllingfôr, men har blitt litt større og tåler litt mer.


6 -10 uker gamle kyllinger.

Nå er kyllingene kanskje kjønnssortert (tidspunkt for dette varierer veldig hos de forskjellige rasene). Da kan du kjøpe det antall høner/haner du ønsker.

Kyllingene har som regel utviklet fjærdrakt og bør tåle vanlig norsk sommertemperatur. Er det fortsatt kaldt ute, bør de ha tilgang til en varmelampe som de kan varme seg under ved behov.

Kyllingene må fortsatt ha et eget sted å være med nok plass - og ha fôr beregnet for kyllinger.


10 - 20 uker gamle kyllinger/ungfugl.

Noen sier du kan sette 10 uker gamle kyllinger inn til de voksne, andre anbefaler å vente til de er mellom 12-14 uker.

Når kyllingene nærmer seg den alderen der de begynner å legge egg, kan man bytte til et fôr som er beregnet på verpehøns , men de fleste rasehøns kan fint gå på et oppdrettsfor hele livet . Tilskudd av kalsium ved behov.
16-24 ukers ungfugler.

I denne perioden begynner hønene å legge egg – forutsatt at de har tilstrekkelig med lys og varme.

TILRETTELEGGING FOR SMÅ KYLLINGER ..

Det du bør tilrettelegge før du skaffer små kyllinger .


1 :Varm og trekkfri transport hjem


2 : Trekkfritt rom der du kan ha kyllingkassen/buret .


3 : Kyllingbur/kyllingkasse .


4 : Varmelampe / kyllingmor  .

 
5 : Egnet fôrautomat for små kyllinger .


6 : Egnet vannautomat for små kyllinger .


7 :  Egnet strø/underlag .


8 : Egnet kyllingfôr .