KAN HØNA BLI HANE ? .

Ja det kan de ! 🙂.  Når høner når verpeklar alder så utvikles den venstre eggstokken hos høna og den høyre forblir uutviklet( slumrende kjønnskjertel ) . Høna legger sine egg som normalt .

Det er ulike årsaker til at fjørfe kan skifte kjønn og her vil jeg komme innom de mest vanlige årsakene . Kjønnsskifte er kjent blant høns , fasaner og svømmefugl . Det er fortsatt et sjeldent fenomen 🙂 .

HORMONER OG ENDRINGER I FLOKKEN .

Det utløses en rekke hormoner under hønas kjønnsmodning og i noen tilfeller kan det bli overskudd av testosteron ( mannlig kjønnshormon ) .

Høna vil da ganske sakte gå igjennom en endring og oppføre seg " haneaktig" , galing kan opptre og høna kan også forsøke å pare sine flokkmedlemmer .

Denne tilstanden er gjerne forbigående når høna igjen produserer normalt med østrogen ( kvinnelig kjønnshormon ). Høns med en forbigående hormonforstyrrelse vil fortsatt legge egg .

Infeksjon i hønas eggstokk ( betennelse , cyste ,svulst ) kan også være årsak til " kjønnsskifte " og hønas høyre eggstokk vil utvikles . Høyre eggstokk produserer da testosteron og høna går gjennom kjønnskifte , denne høna vil da ikke legge egg og vil miste denne egenskapen .

Slike høner utvikler gjerne større kam ,hakelapper og kan også endre hele sin fjærdrakt og vil aldri bli ei normal eggelggende høne igjen .

I noen tilfeller hvor det savnes hane i flokken ( eller hanen blir fjernet ) overtar ei høne denne rollen og kan i sjeldne tilfeller endre adferd og overta rollen som hane ( sjef ) . Altså så tar høna som er den mest dominante i flokken over rollen helt til det igjen innføres en ny hane som får høna ut av sin tilstand ( rolle ) .

HERMAFRODISME

Hermafrodittisme eller tvekjønnethet er situasjonen der et individ har to sett kjønnsorganer, et for hvert kjønn ( altså ikke forårsaket av sykdom / svulster men født slik ) .

Et slikt individ kalles hermafroditt. Ordet er hentet fra navnet på det mytiske vesenet Hermafroditos, som var avkommet til Hermes og Afrodite.

Hos mennesker og andre pattedyr og hos fugler er hermafrodittisme svært sjelden og regnes som en sykdom og dyret avlives. Tilstanden oppdages oftest under obduksjon og avdekkes da  ( obdusjon av dyr ) så ingen misforstår dette 😉.