GODE KILDER TIL ØKT KUNNSKAP .

Uansett om du driver kun med fugler på hobbybasis eller har fjørfe hold som leve vei har vi en plikt til å inneha en viss kompetanse på det vi holder på med .

For å kunne holde fuglene på det viset at god dyrevelferd og at vi skal kunne se og oppdage skader , sykdom , mistrivsel og lignende ting må vi ha en " basis" .

Det hjelper oss lite å kun " å være glad i dyr " eller å ha skaffet fuglene vi eier på impuls . Dyrene vi eier skal ha et godt og fullverdig liv så lenger vi eier dem .

Jeg legger derfor ut et album som viser flere kilder som omfatter vår hobby / lidenskap hvor artene og holdet av dem er beskrevet .

Fremfor alt ha respekt for dyrets egenverdi og arten du holder om det så er høns , fasaner , duer , kalkun eller andre arter . Mye av de gode bøkene er på engelsk men skrevet på et slikt vis at de er lette å forstå