HVOR STAMMER DE FRA ? ..

Perlehøns, fuglefamilie i ordenen hønsefugler.  Som omfatter seks arter, de er  litt større enn tamhøns. Hann og hunn er like. Den mørkegrå fjærdrakten er tett besatt med runde, hvite prikker, derav navnet.

De er flokkfugler som mest har tilhold på bakken. Reiret er en enkel fordypning i bakken. Kosten er meget variert, både vegetabilsk og animalsk.

Utbredt i Afrika sør for Sahara, dessuten en isolert bestand av hjelmperlehøns, Numida meleagris, i Marokko. Holdes til dels som husdyr eller prydfugler .

HJELM PERLEHØNS I OPPDRETT .

Hjelm perlehøns ( eller Perler som vi vanligvis kaller dem ) er enkle og hardføre fugler . De liker seg best i store flokker men deler seg opp i paringstiden hvor de da opptrer som monogame og holder sammen i par .

Perler kan legge et anseelig antall egg hvis eggene plukkes etterhvert som de legges .

Perler lager seg et reir på bakken og eggene har et usedvanlig tykt og sterkt skall , eggene ruges i 26-28 dager og høna står for oppfostringen selv.  Du må være oppmerksom på  dette  med det harde skallet skal du ruge dem ut i maskin . Perler spiser hønsefor men setter pris på diverse korn , frø , ymse grønt , frukt , insekter m. mer .

De spiser også smågnagere hvis sjansen skulle by seg . Perler har et sterkt varselsinstinkt og mange som har dem i oppdrett bruker de til å varsle om eventuelle farer som måtte lure .

Lyden er gjennomtrengende og forplanter seg gjennom flokken så snart et individ blir uroet for noe . I vill tilstand er perler viltfarget men gjennom avl finnes de nå i flere fargevarianter .

 Perler kan holdes løse da de er stedbundne etter litt tid hos sin eier . De lar seg ikke temme men kan bli fortrolige til hånden som gir dem mat . Perler har jeg hatt i mange år og dette er en art som jeg synes er av det artige slaget  og  " Perler" som har tenkt seg på tur forsvinner helt lydløst .. ivrig tassende til nye områder 😙. .. Du kan fint ha flere hanner i samme flokk men vær obs på at de opptrer territorialt i paringstiden . 

HVORDAN BØR PERLER BO ?

Som vi vet stammer perler fra Afrika og er med dette svært sterke for varme .

I midlertid tåler de svært lave vintertemperaturer og her hos meg bor de ute året igjennom . Voileren bør være overdekket med tett tak og ha en tørr bunn , ligge i halvskygge og være noe beplantet .

Perler vagler seg høyt så derfor bør vaglene være høyt plassert slik at det gir flokken trygghet på nattestid  om dagen liker perler seg på bakken. Perler er en av få arter som viser seg å være imune mot en rekke virus sykdmmer som rammer andre hønsefugler

. De holder seg fri for uttøy som lus / midd ved å hyppig sandbade året gjennom . I og med at de spiser endel insekter bør de gjennomgå en mark kur 1-2 ganger pr år . Perler er lydløse flygere og flyr i stor hastighet over korte avstander blir de skremt av noe .

 Perler kan bli gamle i fangenskap og en alder på 10-15 år er ikke uvanlig . Perler bør få noe tilskudd av kalk da de ellers kan bli beinskjøre når de begynner å bli noen år gamle . Perler er også relativt gode svømmere når de må  så vann er ingen hindring for dem .