HVA ER FASANER ? ..

 

Fasaner eller fasanfamilien (Phasianidae) er en familie med hønsefugler der de fleste artene utmerker seg med sterk kjønnsdimorfisme og spesielt prakfull fjærdrakt hos hannene. Tamhøns også  tilhører denne familien.

De har varierte levevis og hekkestrategier. De fleste artene er standfugler, men det er noen arter som trekker langt. Fasanfamilien inneholder forholdsvis mange arter som ikke er monogame (det vanligste paringssystemet blant fugler).

De lager vanligvis reir på bakken. Så mange som 18 egg kan bli lagt i reiret, men 7-12 er et vanligere antall. Tropiske arter legger generelt færre egg.

Hos nesten alle arter er hunnen alene om å ruge på eggene, noe hun gjør i 14-30 dager avhengig av art.

FAMILIE , SLEKT OG ARTER .

  


 

Blood Pheasant (genus Ithaginis)
One species:

 


Cheer (genus Catreus)
One species:


Congo Peafowl (genus Afropavo)
One species:


Crested Argus (genus Rheinartia)
One Species:


Eared-Pheasants (genus Crossoptilon)
Four species:


Gallo-Pheasants (genus Lophura)
Ten species: (Several subspecies are sometimes classed as distinct species; one species now considered a hybrid - imperialis)


Great Argus (genus Argusianus)
Two Species:


Junglefowl (genus Gallus)
Four species:


Koklass (genus Pucrasia)
One species:

 


Long-tailed Pheasants (genus Syrmaticus)
Five species:


Monals (genus Lophophorus)
Three species:


Peacock-Pheasants (genus Polyplectron)
Eight Species


Peafowl (genus Pavo)
Two species:


Ruffed Pheasants (genus Chrysolophus)
Two species:


Tragopans (genus Tragopan)
Five species:

 

 


True Pheasants (genus Phasianus)
Two Species: (Many subspecies) 

 

HOLD AV FASANER .

For de fleste som har interesse for fugler , så kommer vi borti dette med fasaner . Fasaner er noe helt annet å eie høner som de fleste begynner med når vi starter med fjørfehold .

Det aller viktigste er at fasaner skal holdes ute - hele året ( gjelder de fleste arter vi har i Norge ) . Fasaner er territoriale ( danner eget revir ) , de aller fleste er polygame ( den dominante hannen i området samler seg harem ) Andre hanner konkurrerer seg i mellom før "seierherren " vinner kampen om å få pare seg med et knippe huer .

 I de fleste hobbyhold av fasaner så holdes de gjerne i par eller i flokker med en hann med to til seks huer . Noen arter av fasan deler begge kjønn på oppfostring av kyllinger , men dette er kun noen få arter som opptrer som monogame .

I mange tilfeller må hannen fjernes før klekkingen ( hvis man lar fasanene ruge ut kyllinger selv , ellers må du samle egg for maskinruging . Ofte trenger fasanekyllinger en annen sammensetning av sitt for enn hønsekyllinger så dette må du sette deg inn i før du velger å fostre opp fasankyllinger .

Under spillet ( hekketiden ) er det mye lyd ( mange arter har et rikt lydbilde hvor det brukes mye forskjellige toner ) og imponerende " ritualer og dansing " som gjentas for å tiltrekke seg huenes oppmerksomhet .Fasanhua legger da egg hver annen dag frem til antallet for ruging er fylt opp .

Hos noen arter kan vi manipulere dette antallet med å fjene eggene etterhvert som de legges og antall egg vil da være mye høyere enn det som hadde blitt lagt under naturlige forhold .

HVOR STOR VOLIERE ? ..

Dette spørsmålet er vanskelig å svare konkret på , annet enn jo større plass jo bedre er det for fasanene som skal være der .. forhåpentligvis gjennom et langt liv .

Jeg kommer til å ta for meg DET MINSTE  arealet hvor det kan avles på . Altså hvor liten plass for å få fasaner til å reprodusere seg og trives i fangenskap da det er mest aktuelt .

De forskjellige artene har forskjellige krav til areal og det kommer an på flokkstørrelsen man vil ha . Voliere under 10 m2 har ingen hensikt å bygge da det blir vanskelig å kunne gi et naturlig miljø på så liten plass .

En voliere på 15 -20 m2 er å foretrekke til et par eller trio av de minste artene . Volieren bør inneholde gjemmesteder , spillplass ,beplantning og plass til for og vann . Volieren bør være tildels eller helt dekket med tak slik at der er områder i volieren som holdes tørr .

Volieren bør plasseres i både sol og skygge ( mange arter av fasaner holder til høyt over havet ) der temperaturen selv om sommeren ikke kommer opp i ekstrem temperatur .

De fleste arter tåler derfor ikke ekstrem varme( solinnstråling hele dagen ) , men er desto mer hardføre når det kommer til kulde .

ER DE DOMESTISERTE ? ..

Om fasaner holdt i fangenskap er domestisert kan jeg ikke si .. Jeg vil si de blir menneskevante og de tilpasser seg til et liv i fangenskap fint .

Fasaner i fangenskap vil miste sin skyhet overfor mennesker så derfor må vi være påpasselige angående rømning .

" Tamme " fasaner vil ganske rask vil ville å sky etter en tid i naturen , derfor kan jeg da ikke definere arten som domestisert .

De vil også finne mye næring og tilpasse seg etter kort tid i naturen . Det som ofte gjør fasaner utsatt for rovdyr etter rømming er at vi er mest fasinert av de fasanene med sterk fargerik fjærdrakt .. dette er da et minus for en fasan som vil lever i det fri .

Fasaner har alle sine naturlige instinkter i behold og det er disse instinktene og behovene vi må kunne tilfredsstille for å få dem til å trives .

 Endel fasaner kan la seg temme i den forstand at de blir så tillitsfulle at de tar mat fra hånden din og akseptere ditt nærvær uten å få panikk .  

De kan på ingen måte kalles tamme .  Hvis de får mulighet vil  de flykte .. de fleste av dem .. Det er nettopp dette naturlige levesettet som gjør dem så utrolig fasinerende å eie .. samt at de er en fryd for øye med all sin fargeprakt .

BLANDE ARTER I VOLIEREN ? ..

Hvis man velger å eie forskjellige arter av fasaner er det viktig å bestrebe seg etter beste evne å gi dem det miljøet som er naturlig for dem . Det vil si at f. eks sølvfasan og gullfasan har forskjellige krav til sitt miljø og bør da ikke blandes i felles flokk .

Ofte ved blanding av arter ender man opp med at den ene arten blir undertrykket eller i verste fall skadet / død i kamper på grunn av forskjellig adferd / spåk og behov for territorium .

Flere av artene kan også hybridisere , noe vil ikke ønsker da det ødelegger verdifulle gener . Hybrider er verdiløse ved videresalg . Man skal også sette seg inn i den spesifikke arten man skal holde for så å være sikker på at det ikke er en hybrid eller underart .

Underarter oppstår også i naturen såvel som fangenskap . Kunnskapen din vil ha mye å si skal du videreselge til f.eks dyreparker ,annet oppdrett osv .

KAN MAN HA FASANER SAMMEN MED HØNSEFLOKKEN ? ..

Ofte så hører vi om hønseiere som har en fasan eller flere sammen med sine høns . Dette vil alltid gå utover fasanen uavhengig om den holdes som eneste individ eller har flokkmedlemmer av samme art .

Fasaner skal gis muligheten for å utøve naturlig adferd ,noe den ikke får gjort i en hønseflokk .

Så har du lyst til å utvikle ditt fuglehold / hobby og har lyst til å prøve deg på disse fantastiske fuglene så gjør dine forberedelser og gi dem skikkelig forhold som passer for den arten du kan tenke deg !

Det er nemlig slik at du som dyreeier forplikter deg til å sette deg inn i holdet av den arten du har i ditt eie og vi bør alle ha såpass respekt for fuglearten at vi gjør nettopp det .

KAN DE RAMMES AV SYKDOM ? ..

Det er noen sykdommer fasaner er disponert for og som vi vi må være oppmerksomme på . Noen av sykdommene er midlertid noe uvanlige her i Norge , men kan dukke opp en sjelden gang .

Det er jo slik i Norge at vi ikke vaksinerer mot fuglesykdommer i særlig grad så derfor er det viktig at fasanene er godt ivaretatt når det kommer til sykdom og helse .

Dette gjør vi blant annet ved å tenke dyrevelferd ,arv og miljø og ikke minst smittevern .. ( fasaner sammen med høns vil utsette fasanene for økt smittepress ) .

Dyr med nedsatt imunforsvar på grunn av sviktende / feil forhold har derfor lett for å pådra seg sykdom og deretter dø på grunn av dette ( mange fasaner er kostbare i innkjøp og det kan være vanskelig å oppdrive nye dyr ) Derfor skal du se etter følgende når du handler fasan for å forsikre deg om at fasanen er frisk .

1 : Tørre og reine nesebor  .

2 : Klare og kvikke øyne med rett farge for arten .

3 : Skinnende fjær ( full fjærdrakt med alle fjær inntakt ) .

4 : God vekt og musklatur i forhold til alder på fuglen .

5 : Rein fjærdrakt uten lukt .

6 : Glatte fine bein / løp .

7 : Rette tær .

8 : Fasanen skal være årvåken og kvikk ( en fasan som villig lar seg plukke opp er sannsynligvis syk/ skadet på noe vis ) .

Sykdommer som newcastle ( ND ) ,Koksidiose ,Fuglekolera ,Tuberkulose ,Botulisme ,Infeksiøs bronkitt( IB ) ,ILT Aviær influensa ( AI ) er noen av sykdommene vi må være oppmerksomme på .

Utvendige parasitter må bekjempes på lik linje med innvllsparasitter da de også nedsetter fuglens naturlige forsvar .

ER FASANER VANSKELIG Å HOLDE ? ..

De aller fleste artene vi har tilgang til på krever ikke så veldig spesielle forhold at vi ikke kan gi dem det de trenger for å trives .Fasaner som gullfasan , sølvfasan , jaktfasan og diamantfasaner er enkle å holde og svært vakre med sine farger til stor glede for dem som eier dem .

De er relativt enkle å få til å reprodusere seg i fangenskap også . Noen arter vil kreve mer kunnskap og bør holde av oppdrettere om har satt seg inn i artens levesett og krav , de regnes  derfor ikke som fugler for " nybegynnere" innenfor denne hobbyen .

Noen arter krever en spesiell diett og har andre krav til innhegning for å kunne trives og reprodusere . Man skal selvfølgelig aldri begi seg ut på hold av fugler man ikke har kunnskap om så et besøk eller to hos en fasanoppdretter før du kjøper eller bestemmer deg for en art er alltid lurt .

Ved å avtale tid hos oppdretteren og fortelle hva du ønsker så vil du få masse gode råd / tips , hvilke utfordringer og krav arten har og de aller fleste oppdrettere elsker sine fasaner og lærer villig vekk det de kan 🙂 . Jeg anbefaler alle som går med en drøm om noen av disse praktfulle fuglene å besøke oppdrettet mitt minst en gang før de endelig handler den fasanen de ønsker seg .

Kun i hekketiden tar jeg ikke mot besøk hos fasanene da endel av dyrene allerede ligger på egg og jeg vil da gi dem mest mulig ro i denne tiden .

HVA SPISER FASANER ? ..

De fleste fasanene vi har i oppdrett her  landet er relativt enkle i matveien ,men hønsefor aleine er ikke nok til å tilfredstille alle de behov en fasan har til kosten .

Det viktigste er å passe på at de får i seg nok protein via det de spiser . Fasaner spiser diverse grønt , frukt , bær , korn , frø og insekter og det er viktig at de får dekket sitt behov for dette .

Faktisk så krever fasaner i perioder opptil 25 % protein ( før og i hekkeperioden og oppfostringen av kyllingene ). Å gi et tilskudd via vannet er på langt nær nok som noen er tilbøylig til å tro🤭 .

Fasaner vil alltid kreve litt mer en høns og gir du en rikholdig og variert meny vil du bli belønnet med vakre fugler som fostrer kull etter kull med kyllinger , lever lenge og holder seg friske .

RUGETIDER HOS FASAN .

 

 
Grå Påfuglfasan: 21 døgn.
Jaktfasan: 23-24 døgn.
Gullfasan: 23-24 døgn.
Diamantfasan: 23-24 døgn.
Hvit Ørefasan: 24 døgn.
Argusfasan: 24-25 døgn.
Kongefasan: 25 døgn.
Elliotfasan: 25 døgn.
Nepalfasan: 25 døgn.
Sølvfasan: 25 døgn.
Hvittoppet Kalijfasan: 25 døgn.
Svarttoppet Kalijifasan: 25 døgn.
Swinhoefasan: 25-26 døgn.
Wallich Fasan: 26 døgn.
Glansfasan: 26 døgn.
Blå Ørefasan: 25-27 døgn.
Brun Ørefasan: 25-27 døgn.
Mikado fasan: 27 døgn.
Hume fasan: 27 døgn.
Satyr - Trapogan: 28 døgn.
Temmick Tragopan: 28 døgn.
 
Bankvia: 19-21 døgn.
Sonnerath høns: 21 døgn
Perlehøns: 26-28 døgn.

Påfugler: 27-30 døgn.
Stenhøns:23-24 døgn.
Rødhøns: 23-24 døgn.
Rapphøns 25-26 døgn.
Frankoliner: 20 døgn.