BESØK , KJØP OSV FRA OPPDRETTET MITT .

Det selges kun untaksvis fugler fra mitt oppdrett og mottagelse av  besøk , kjøp av fugler må avtales på forhånd før dette kan skje . Besøkende med egne hobbyhold må ha skiftet til reine klær / sko før besøk kan skje .

Dette er en " føre var " strategi  jeg velger å ha for å unngå eventuell smitte til mine fugler . Fottrekk og annet beskyttelses tøy kan lånes ved ønske om det .

Når det kommer til kjøpere av fugler så skaffer jeg transportkasser / esker til de dyrene som kjøpes og kjøpere bør ikke ha besøkt sitt eget hønsehold i samme tøy som de reiser hit med . Som sagt er dette for å unngå å få inn overførbare smittsomme sykdommer inn i mitt fugleanlegg og " visa versa " .

Når det kommer til kjøp må man beregne noe ventetid på enkelte raser eller arter da det også som regel står kjøpere på " venteliste" fra før .

Endel av artene legger ikke store mengder egg eller er i flokker med få individer , så store antall egg er ikke mulig å bestille fra oppdrettet .

 Er det dine første fugler så si ifra på forhånd så jeg kan være behjelpelig med råd og tips du måtte trenge og at du får den tiden du trenger her hos meg før du tar med deg dine fugler til sitt nye hjem . Det er alltid hyggelig å være til hjelp så spør om alt du tror du trenger svar på så skal jeg hjelpe etter beste evne 🙂

 

SALG AV RUGEEGG .

I perioder så selger jeg rugeegg fra oppdrettet mitt . Jeg sender da eggene i Norgespakke hvor jeg embalerer og pakker etter beste evne . Alle pakker vil da ha et sporingsnummer så du kan følge pakken på veien hjem til deg .

Jeg vil anbefale deg og pakke opp pakken i et eget rom og at du desinfiserer eggene før du legger enten under klukkhøne eller i maskinen for ruging .

Desinfiseringen kan for mange virke unødvendig men det er bedre å være på den sikre siden når det kommer til bakterier , virus som kan bli med eggene .

Desinfiseringen vil også hindre at bakterier som måtte befinne seg på skallet trenger inn og dreper fosteret så generelt vil du få en bedre overlevelses prosent på kyllingene .

Bakterier som tar livet av kyllinger allerede i maskinen og i første leveuke vil du da ha forhindret i å utvikle seg ved å følge dette enkle rådet 🙂 .