DE VANLIGSTE SYMPTOMENE VED TIDLIG SYKDOM / MANGEL

 

TEGN / SYMPTOMER .
SykdomAlder vanligvis påvisningSærskilt tegn på sykdomDødelighet i berørte fugler
Mareks sykdom Eldre enn 10-12 uker Lamelse, vridd nakke, hengende vinge, lammelse i et ben 
fremover og ett ben tilbake, eller sjangling
Nesten 100 prosent
Avian encefalomyelitt (AE) 2-16 uker Bevegelse av hodet, lammelse med begge benene holdt ut til den ene 
siden
25-60 prosent
( Crazy Chick-)sykdom (vitamin E-mangel) 2-4 uker Kyllingen kan ikke gå, faller på  siden, eller står med hode 
mellom beina; Hodet kan også vri sidelengs eller over 
ryggen
Avhenger av alvorlighetsgraden av mangel
Vitamin B1 mangel Mindre enn 1 uke Kylling kan ikke stå og trekker hodet tilbake til en 
stjerne-stirrende posisjon
Avhenger av alvorlighetsgraden av mangel

NAVLE OG PLOMMESEKK BETENNELSE .

Navlebetennelse og plommesekk betennelse er blant de vanligste bakterieinfeksjonene hos kyllinger . Infeksjonen rammer flest kyllinger den første leveuka for så å vise seg i ukene etter det  .

De to infeksjonene opptrer gjerne samtidig på grunn av den nære anatomiske forbindelsen og omtales derfor ofte som en og samme lidelse .Navlebetennelse oppstår ved at bakterier infiserer navlen før den lukkes etter klekking .

Dette skjer derfor vanligvis i rugemaskinen ved klekking . God hygiene fra redekasse til rugemaskin og optimale betingelser under ruging sikrer god lukking av navlen og forebygger infeksjon .

Den vanligste årsaken er tarmbakterien E .coli . Det finnes mange ulike stammer av E. coli med ulike egenskaper til å lage sykdom . E. coli som har spesielt sykdomsfremkallende egenskaper , kalles gjerne APEC ( avian pathogenic E .coli ).

Disse kan gi ekstra store sykdomsproblemer som i noen tilfeller kan vare utover den første leveuka .

Ved navlebetennelse ser du sammenklistrert dun rundt navlen som gjerne er dekt av en tynn skorpe .Dersom du en fjerner skorpen og huden , ser navlen og området rundt hovent og rødt ut . Dette kan fort se ut som diare og derfor ofte tas for å være koksidiose .

Kyllingene rufser seg og "fryser" , står ofte iro og  sover mye  .

Navlebetennelse kan forekomme aleine , mens rene  plommesekkbetennelser er sjeldne å se .

Disse oppstår gjerne allerede før klekking ved forurensning av egg med bakterier .

Bakterier kan også få tilgang til plommesekken via tarmen eller navlen .

Dette skjer i såfall etter klekking . En rekke ulike bakterier påvises ved plommesekkbetennelse .

Dårlig ruge egg kvalitet og mangelfull hygiene på rugemaskinen eller håndteringen av rugeegg kan resultere i at bakterier trenger inn i ruge eggene .  Sykdomstilstander i hønas reproduksjonsorganer kan føre til at bakterier innkaples i egget under eggdannelsen .

Bakterier som kommer inn i eggene som brukes til rugeegg kan også medføre nedsatt befruktning og klekkeprosent , samtidig vil et unormalt antall kyllinger klekkes med plommesekkbetennelse .

Giftstoffene som bakteriene danner endrer plommemassen til masse som ikke egner seg som næring . Plommemassen suges derfor ikke opp som normalt og kyllingene blir "stormagde " og illeluktende . Et symptom man bør legge merke til er at syke kyllinger " fryser" og rufser opp dun/ fjærdrakt . En viktig forskjell på denne tilstanden er at kyllingene  ser / kjennes velfødde ut , ved  langt fremkommet koksidiose  er kyllingene magre .

Giftstoffene fra bakteriene og det manglende næringsopptaket svekker kyllingene som etter hvert dør .

Kyllinger som overlever er svekket med dårlig vekst og utvikling enn friske kyllinger .

Disse to sykdommene kan lett forveksles med den mer kjente kosidiosen da symptomene ikke skiller seg før kyllingene gir de flere hint om hva som de er rammet av .

" SEKSDAGERS SYKEN " .

En spesiell bakterieinfeksjon som gir skade  i hjernen den første leveuka , forårsakes av av tarmbakterien Enterococcus hirae ( E. hirae ) .

Denne infeksjonen har normalt blitt kalt seksdagerssyken fordi dødligheten blant kyllingene ofte når en topp rundt dag 6 etter klekking .

Typisk for denne sykdommen er at skaden i hjernen utløser ulike balanse og bevegelsesproblemer . Kyllinger kan vise tegn på ut tilpasshet ,oppfluffet fjærdrakt før balanseproblemene viser seg .

Det er ofte store kyllinger som blir rammet . Kyllingene får vridning i nakken , faller om og er ikke istand til å reise seg igjen .

Kyllingen blir blir gjerne liggende på siden og sparke med beina inntil den dør ( eller blir avlivet ) .

Ved obduksjon kan en se skader i hjernen og i tillegg kan en av til se at lever og milt er forstørret .

Mest sannsynlig så er rugeegget infisert med bakterien E . hirae ,eller at de smittet kort tid etter klekking .

NATURLIG FRAFALL ..

Hva vil det si med " naturlig frafall " av kyllinger .. ? Tenker nok endel når de får dette til svar ved kjøp av  dag gamle / småkyllinger🤨 ...

Det er helt normalt å miste en kylling eller tre fra et kyllingkull ,enten om de er ruget ut av hønemor eller i rugemaskin , men jeg synes det oftere inntreffer med maskinklekking enn naturlig ruging  når jeg spør hvordan deres kyllinger er klekket frem ...

Dette kommer nok av at i mange tilfeller så hjelper vi kyllinger som er svake ut av egget i håp om at de skal klare seg . Ved naturlig ruging vil hønemor forlate slike egg og konsentrere seg om de kyllingene som klekket raskt og som er livskraftige .

Naturen selv " sorterer " ut svake individer slik at majoriteten av et kyllingkull vil vokse opp .. ja så brutalt er det .

Svake kyllinger kan være underutviklet ,lide av defekter , ha infeksjon av bakterier , ikke fungerende organer ( ikke alltid synlig for oss ) som gjør at de ikke henger med og konsekvensen er at de dør kun timer / dager gamle .

Så mitt råd er enkelt .

La kyllinger som ikke kommer ut ved egen maskin ( tenker da ikke på inntørkede hinner som holder den livskraftige kyllingen tilbake i egget  på grunn av feil fuktighetsprosent i maskinen )  , men den kyllingen som viser lite tegn til å komme ut ved egen hjelp  ligge igjen i maskinen til den tømmes og reingjøres innen neste døgn .

Den har da fått sin sjanse til å greie oppgaven selv .  Det er engang slik at svake kyllinger blir svake voksne individer .

Vi skal avle bevisst på robuste og sterke individer når vi enten lar klukkhøna ruge frem kull eller vi selv ordner oppgaven .