" SPLAYED LEGS " / PADLERE .

" Padlere "  . Denne lidelsen ser en hos helt nyklekte kyllinger . Det er som regel få kyllinger pr klekking som blir rammet .

Kyllingene ligger ofte med begge beina sprikende ut til siden fra hofteleddet og er ikke istand til å gå eller stå .

Årsaken til denne lidelsen er beskrevet å kunne være ungunstige forhold under rugingen av eggene ( fosterutviklingen ) eller forskreving som følge av at nyklekte kyllinger plasseres på glatt underlag ( forverrer lidelsen ytterligere ) .

Både miljøforhold som for høy luftfuktighet eller temperatur , og kjemisk påvirkning er beskrevet også til å virke inn på lidelsen .

Det vi også må huske er at slike tilstander også kan nedarves til neste generasjon og kan da ha en arvelig faktor .

" Padlere" vil ikke klare å få tak i mat og vann og i de fleste tilfeller bør/ skal  kyllingene avlives av dyrevelferdsmessige hensyn . Å forsøke å fiksere beina må vurderes av  en kyndig person( veterinær ) .

Jeg kan ikke få understreket nok at fiksering av tær og bein SKAL utføres så fort kyllingen er tatt ut av maskinen .

Det er IKKE god dyrevelferd å fiksere bein / tær på eldre kyllinger . Vi MÅ være helt klar over at det vi gjør kan påføre kyllingen smerte og ubehag . Her har vi  et helt klart ansvar og man skal tenke seg grundig om før man påfører kyllinger eventuell lidelse .

 Du skal også være klar over at ved å fiksere bein kan se vellykket ut men gi lidelse / belastningskader når dyret vokser til med mer kroppsvekt osv  så vær klar over hva du gjør . 

KROKETE TÆR .

I noen tilfeller så klekkes det kyllinger med krokete tær eller at det oppdages hos unge kyllinger .

Tærne krummer seg horisontalt i motsetning til den vertikale krummingen en ser ved Riboflavinmangel .

Årsaken er sålangt ikke klarlagt men inkubasjonsforhold( rugeforhold ) og ernæringsfaktorer er medvirkende årsaker . Bruk av vagler hos unge dyr minsker forekomsten av kroete tær .

Ved Riboflavinmangel hos fuglen / kyllingene vil man se at tærne krummer seg vertikalt ( kan se ut som brudd i tåa ) .

Dette kommer av for lite av riboflavin i foret og rettes opp med å gi tilskudd av dette .

En annen form for " krokfot " er arvelig .

Det vil si at defekten nedarves til neste generasjon og vil / kan gi dyret utfordringer som reduserer dyrets livskvalitet . Slike  dyr  bør avlives til dyrets eget beste .