KILDER JEG BRUKER .

Jeg prøver etter beste evne å bruke gode kilder når jeg henter inn faktagrunnlaget for de temaene jeg skriver om .

Og jeg velger å støtte meg til i hovedsak norske kilder . Det er viktig med kilder som har høy fagelig kvalitet og har en høy troverdighet .

 Ved siden av så bruker jeg egne erfaringer  gjennom mange år som fugleholder som jeg deler gjerne videre  .

 Har også laget en side med gode bøker som tar for seg alt fra fjørfehold ( konvensjonell og hobbyhold . )

Fasaner og andre spennende arter . Alle bøkene fås hos diverse bokforlag på nett .