UNORMALE EGG

De fleste som har høns har sett egg som avviker fra det normale .

Dette avviket omfatter som oftest skallet , men det kan også gjelde plommen og egghviten . Alder på hønene , forinnhold , medikamenter , stress , sykdom kan påvike det indre og ytre av egget .

Med  økende alder hos høna vil stoffskifte prosesser gå langsommere og dette fører blant annet til at tarmenes evne til å suge opp næringstoffer blir redusert . Spesielt viktig er det da med riktig foring av høna og riktig balanse mellom kalsium og fosfor i foret .

 For lavt kalsiuminnhold og for høyt fosforinnhold fører da til at det blir tatt opp for lite kalsium . Dette igjen kan føre til at høna blir beinskjør og at skallkvaliteten blir dårlig .

Tistrekkelig  tilførsel av D -vitamin er da også viktig for opptak av kalsium . Plutselig forandringer i rutiner ( nye eiere av høna , mange besøkende , støy ) samt endringer i miljø ( varme / kulde ) kan også påvirke skallkvaliteten .

Alle typer stress påvirker muskelspenningen i egglederen og dette kan være nok til å forandre skallets utseende . Plutselig skremsel kan gi  mye blod i egget og ulike " rare " former på eggskallet .

Langvarig stress kan også gi fall i verping og antall egg vil da gå ned . Muggsopp som skiller ut giftstoffer ( aflatoksiner , zeralenoner ) kan gi redusert eggvekt og antall egg .

ÅRSAKER TIL UNORMALE EGG / SKALL .

Manglende skall ( skinn egg )eller dårlig skall .

* Muggifter i foret ,for lavt kalsiumopptak , drikkevann med for høyt salt innhold ,umoden skallkjertel , stress .

SYKDOMMER  : Aviær influensa( hønsepest ) , Eggdroppsymdrom ( EDS ) .

 

Skall med rynker eller bølger .

* For lavt magnesiumopptak ,defekter i skallkjertelen ,stress ( for høy dyretetthet ) .

SYKDOMMER som gir  : newcastle disease ( ND ) , infeksiøs bronkitt ( IB ), ( EDS ) .

 

Skall med kalsiumpåleiring eller pigmentflekker ( hvite eller brune ) .

* For høyt opptak av kalsium ,forstyrrelse av dyra .

Skall med knudret overflate og fargeforandringer .

 SYKDOMMER : IB ,EDS ,ND .

 

Skall med hvite bånd ( kalsiumkrage ) .

* Ett nytt egg kommer inn i skallkjertelen idet et annet nesten er ferdig forkalket ,Resultat av forstyrrelse av dyra .

 

Egg med en flat side .

* Ett nytt egg kommer inn i skallkjertelen mens skallet til det som ligger der forsatt er mykt .Resultatet av forstyrrelse av dyra og for høy dyretetthet .

 

Skall med gjennomsiktige flekker .

* Stress ved for høy luftfuktighet eller for høy dyretetthet .

 

Missdannede egg ( runde ,uregelmessige ) .

*Umoden skallkjertel ,sykdom og stress .

 

Skall med " reparert " sprekk .

*Skallet sprekker i skallkjertelen for så å repareres med nye lag som legges på . Forårsaket av feil lys , for høy dretetthet ,forstyrrelse av dyra .

 

Skall med sprekker ( klinkegg , knekkegg ) .

* Varmestress ,for høyt saltinnhold i vannet ,alder , dårlig ernæring , mekanisk skade etter egget er lagt .

 

Skall med kalisumnupper over hele overflaten .

* Alder , feilernæring ,arvelige faktorer .