DYREVELFERD I HOBBYHOLD AV FJØRFE .

Dette er et svært viktig tema og bør alltid være et fokus så lenge vi holder på med dyr . Dyrene vi eier er avhengig av våre avgjørelser og hvordan vi opptrer når uforutsette ting oppstår .

Vi må være bevisste på dette til enhver tid . Når det kommer til hobbyhøns spesielt er det desverre mange som misforstår begrepet god dyreveferd .

God dyrevelferd defineres ikke utfra reint strø på gulvet , blondegardiner i vinduene eller lysekrona som er hengt opp til pynt inne hos våre høner .

Dyrevelferd baserer seg på følgende fem punkter .

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring- ved at dyra har fri tilgang på friskt vann og en diett som opprettholder god helse og trivsel.
  • Frihet fra fysisk ubehag - ved at dyra holdes i egnet levemiljø med komfortabel liggeplass og ly for vær og vind.
  • Frihet fra smerte, sjukdom og skade - ved forebygging, rask diagnostisering og behandling.
  • Frihet til å utøve normal atferd - ved at dyra får nok plass i egnede driftssystemer og samvær med dyr av samme art.
  • Frihet fra frykt og stress - ved at dyra holdes og behandles på en slik måte at de unngår vedvarende frykt og stress.

5 PUNKTER ....

Tenk litt over det jeg nå skriver .. Ikke alt vi gjør i beste mening er rett for dyrene vi holder og konsekvensene av våre handlinger får da dyrene lide under .. Jeg kommer her til å nevne endel punkter som går utover  dyrevelferden . 

Kyllinger trenger tilpasset for til rett alder og art.

* Kokte egg og undulatfor og vann med diverse " remedier " vil  IKKE være verdifullt for en kropp som skal vokse  og utvikle seg i raskt tempo . Denne dietten vil / kan gi kyllingene mangelsykdommer og bremse vekst og utvikling  ( dårlig dyrevelferd ) .

* Kyllinger som klekker og viser defekter som saksenebb , deformerte lemmer , brukne  eller skeive tær ( som mange prøver å rette opp uten tanke for dyrets smerteopplevelse )  store defekter som skeiv kropp , nakke , rygg ,manglende størrelse / redusert vekst, defekter som manglende øyne osv .. Bør avlives på en rask og human måte .. noe annet er å utvise dårlig dyrevelferd .  

 * "Eksprementer " med ulike klekkemetoder ( ruging på badegulv , i bhen , under ei vanlig lampe osv ) for å få frem kyllinger som da resulterer i at kyllinger dør før klekk ,klekkes svært seint  , kyllinger som klekkes for tidlig osv er å utvise dårlig dyrevelferd .

* Kyllinger / ungfugler som viser tegn til sykdomstilstander skal vurderes raskt og skal ikke utsettes for ( prøve seg frem metoder ) . Dette gir dyret opplevelse av pine og er dårlig dyrevelferd .

 * Å "eksprementere over tid  " seg frem vil utsette dyret for lidelse og er derfor dårlig dyrevelferd ( Husk en ting .. diverse mer eller mindre gode råd gitt av personer som ikke selv har sett / observert dyret blir "  og gjette seg frem"  til diagnose og  behandling ).

Skal dyr hjelpes skal perioden frem mot tilfriskning være kort og gi dyret et fullverdig liv etterpå etter endt behandling .

* Brukne vinger , bein skal fikseres av en kompetent person ( veterinær ) som også kan gi smertelindrene behandling , dette er ikke noe man som dyreeier gjør selv , det vil være dårlig dyrevelferd . 

* Sprukkent nebb skal ikke limes med superlim eller lignende men her skal en kompetent person( veterinær ) vurdere skaden . 

* Dype sår/flenger som krever sying skal en kompetent person som veterinær utføre som også kan gi smertelindring .

* Skader etter rovdyrangrep som vil gå utover dyrets livskvalitet( dyret kan gå inn i en sjokktilstand og blir da hjelpeløst , dette  kan i noen tilfeller ta livet av dyret  da det blir handlingslammet) skal en kompetent person ( veterinær ) vurdere , annet vil være dårlig dyrevelferd .

* Å la fjørfe gå fritt ( usikret mot rovdyr ) og uten tilsyn vil være dårlig dyrevelferd .

* Å ha fjørfe i flokker større enn arealet gir mulighet for er dårlig dyrevelferd .

* Å la fjørfe gå med parasitter uten behandling vil være dårlig dyrevelferd .

Å la fjørfe gå med ubehandlede skader / sår vil være dårlig dyrevelferd .

* Å la døende dyr eller hardt skadde dyr møte døden på egen hånd på grunn av at du som eier ikke er istand til å avlive dyret selv er å utøve dårlig dyrevelferd .

Som dyre eier kommer du langt med sunn fornuft og et klart hode , dyrene vi har skal være en ressurs , nytte og glede og fortjener at vi tar de rette avgjørelsene til rett tid .

Så lenge vi har dem i vårt eie skal de ha så gode forhold vi kan gi dem , rett ernæring og beskyttelse som gir dem et så langt livsløp som mulig .