HVORFOR TILSKUDD TIL FUGLENE ? ..

Hvorfor skal vi gi tilskudd ? .. Ganske enkelt forklart så gir tilskudd våre fugler sysselsetting ,ekstra stimuli og aktivitet , verdifulle vitaminer og mineraler  og proteiner .

Ved å gi det vi kaller for sysselsettingsfor hjelper oss å holde dyrene våkne , hindrer uønsket adferd , økt fruktbarhet og vitalitet i flokken .

Aktivitet i hønsegården er like viktig som i selve hønsehuset og vi kan gi dette på flere vis noe jeg vil ta for meg på denne siden .

PECKSTONE FOR FJØRFE .

 

Mineralstein til eggleggende høner. Nytt produkt som best kan sammenlignes med en porøs mineralstein.

Steinen skal tilfredstille hønenes behov for pikking og nebbsliping og gir dermed økt aktivitetsnivå i tråd med deres naturlige instinkter.  Samtidig gir aktiviteten individuell opptak av kalsium, magnesium og natrium.

 

STRØKORN .

Kromat strøkorn er hele hvetekorn som er renset. Strøkornet gjør at dyra aktiviserer og gir ro i flokken.

Kromat strøkorn er hele hvetekorn som er renset. Strøkornet gjør at dyra aktiviserer og gir ro i flokken.

Blir ofte brukt til høner som går fritt ute. Kan blandes med kraftfôret for variasjon.

Du også gi valset eller dampet havre , det er også et godt alternativ og en god kornsort for fjørfe .

GRIT .

En meget populær grit til duer og annet fjærfe. PronaGrit er en helt nyutviklet grit, som vinner over alle andre grit når fjørfe skal velge.

Den inneholder 19 forskjellige mineraler og vitaminer, frø, grit, næringsstoffer og kalk .

INSEKT BLANDING / BLOKK .

Nutri-insect-block hindrer fjærplukking og kjedsomhet hos dine høns og fasaner.

Tørkede insekter gir et velkomment tilskudd av proteiner til både høns , kalkun og fasaner .

Blokkene kan henges opp i hønserommet for økt aktivitet .

LUSERNE / ALFALFA .

 

Smakelig protein- og kalsiumrikt som er fint å gi til fjørfe med nedsatt appetitt eller økt proteinbehov.
Inneholder hakket luserne iblandet ekstrudert og stabilisert linfrø samt soyaolje. Gir fjørfe og fasaner ekstra tilskudd av omega-3.

 

KRÅSE STEIN .

 

 

Kråsestein grov er et produkt av knust glimmergneis .

Kråsestein er et produkt av knust glimmergneis som er 2-5 mm i størrelse.  Bidrar til en optimal kråsfunksjon.

Bruk av kråsstein til kylling/ voksne fjørfe har vist seg å være positivt for å fremme aktiviteten i hønse /kyllingshuset  .

Kråsen hos fjørfe er også konstruert for at dyrene  spiser en liten mengde med stein, som bidrar til en optimal kråsfunksjon. Kråse stein bør gies 1 - 2 ganger pr mnd året igjennom .