HVA ER EN RASE ? ..

 

Rase, innen biologien vanlig brukt betegnelse på en gruppe innenfor en art som har flere felles arvelige egenskaper som gjør at den kan skilles fra andre grupper av individer av samme art.

Raser er altså grupper (populasjoner) innenfor en art som avviker fra hverandre i frekvensen av visse gener (DNA-sekvenser).

Raser kan blant annet oppstå ved geografisk eller økologisk isolasjon og kalles da geografiske eller økologiske raser (økotyper).

Såkalte rene raser i arvemessig forstand forekommer bare ved ved-varende innavl .

Ellers består alle raser av individer som er genetisk forskjellige. Det kan være et rent skjønnsmessig spørsmål om hvor mange raser man vil inndele en art i . Begrepet underart er nå foretrukket innen biologisk systematikk ..

 

HVA SKAL VI VELGE ?

Så kommer det store spørsmålet .. Hva passer til oss ?.. hva skal rasen gi ? , hvilke egenskaper ønsker vi hos flokken ? osv osv .. 🤭 

Det er overhode ikke enkelt å finne ut av dette når man står som førstegangs hønse eier ,så vi enten kjøper det som er tilgjengelig der å da eller hører på andre som har høns og følger deres eksempel .

Skal man velge mikshøner eller reinraset da ? ..

Når det er sagt så har mikshøns like mange gode egenskaper som det vi definerer som rasehøns . Det kommer egentlig an på hva vi vil med hønene våre 🙂.

 Så tenk litt på dine interesser før du bestemmer deg . Er poenget med hønene  ,egg ? . egg / kjøtt ? . kyllinger og ruging ? . Utsilling og  avl ?

De aller fleste ønsker seg flere av disse egenskapene i en flokk så da må vi gå litt inn på rasehøns ( der kan man på forhånd avgjøre de egenskapene vi ønsker utfra hva en spesiell rase er kjent / utviklet for .

Ved å velge mikshøns kan vi ikke være helt sikre på hva vi får hvis vi ikke vet hva som er mikset . Jeg har vært igjennom mange raser i årenes løp som hønseeier og vil legge ut noen eksempler på denne siden .

Selv så er jeg en rase entusiast og synes at en rases opprinnelse er veldig interesant og velger ofte ut fra dette når jeg skal " prøve ut " en ny rase . Jeg fasineres av størrelse , farger , gemytt , særtrekk og karakter ved en rase  (så eggfarge , ruging osv er underordnet når jeg velger rase )😙.. 

 Vi deler inn rasene i kategorier også . Altså Eggleggere , Kjøtthøns og rasehøns , lette raser , tunge raser og urdverger ( urdverg = en rase som kun finnes i en klasse og størrelse ) .. Så ikke rart at en blir forvirret av mindre ! 🤪

EN TYPISK VERPE RASE .( LETT RASE )

Her vil jeg trekke frem vår egen norske rase nemlig Norsk Jærhøns . Hva kjennetegner rasen ? 

Rasen beskrives som livlig, noe tilbakeholden og flink til å finne mat når den går fritt ute. Noen beskriver den som litt flaksete, mens andre kaller den kvikk og oppvakt. Den blir betegnet som en landrase, eller landhønstype. Dette betyr at det er en rase som er mer påvirket av menneskers utvalg enn en naturrase, men forholdsvis mindre foredlet enn de høyforedlede kulturrasene. Jærhøns har blitt avlet fram for å produsere egg.

Skandinavisk Fjerkræstandard forteller hvordan jærhøns ideelt skal se ut. Den har tre særlige kjennemerker: Kroppsform – rygg-halestilling – farge og tegning.
Den har en stolt holdning, med en vannrett rygg og en høyt båret hale. Fargevariantene er helt særegne for rasen.

Adferd og instinkter.

Jærhøns er en kvikk og årvåken rase. De er ofte nervøse rundt mennesker, og det er vanskelig å få dem håndtamme (i motsetning til dverghøns og mellomtunge raser). Jærhøns er svært ivrig fôrsøkende, og i sommerhalvåret kan de finne mesteparten av sin egen føde selv. De verper imidlertid mye bedre hvis de får tilskudd av helkorn, f eks havre og hvete, evt havre og bygg. I vinterhalvåret bør de få kraftfôr med vitamin- og mineraltilskudd.

Instinktet for ruging er helt bortfalt i dagens Jærhøns; det ble sannsynlig avlet bort en gang i første halvdel av 1900-tallet.

I likhet med andre lette hønseraser er Jærhøns flinke til å fly. Jærhøns tar seg lett opp på vagler to meter over bakken. En skremt høne kan ta 10 til 20 meters horisontal flukt. Det er med andre ord en kostbar rase å gjerde inn, sammenlignet med f eks dverghøns eller mellomtunge raser.

Det er sjelden jærhøner legger seg til å ruge. Dette skyldes at de har vært avlet for å skulle legge egg gjennom hele året i omtrent 100 år. En liten flokk med jærhøns forsyner fint familien din med ferske egg hver dag. De er nøysomme og tåler godt det norske klimaet.

Tidligere var den godkjent i to fargevarianter brun-gul stripete og gul-brun stripete. Begge disse fargevariantene har kjønnsvisende kyllinger, du kan se hvilket kjønn kyllingen har når den kommer ut av egget. Hane- og hønekyllinger har ulike farger og tegninger i dunene. I 2013 ble det godkjent en ny fargevariant, gråstripete. Denne gråstripete fargen er også helt spesiell for jærhøns. Den har kommet fram som en utspalting fra de andre, helt uten innblanding av andre raser.

Det finnes en rekke raser av denne kategorien og noen eksempler på dette er :

 

KOMBINASJONS RASE .

Noen ønsker å ha både godt med egg og kunne slakte sine høner for kjøttet sin del .

Det klekkes jo mange haner hvert år så hvorfor ikke benytte seg av dette kjøttet som er " hjemmeavlet" og samtidig vet man at dyret har hatt det godt så lenge det levde .

Kombinasjons rasene er ofte noe roligere av vesen og holdes fint som tunhøns , .De legger godt med egg men man må regne  med at de også har pause i verpingen også .

Dette inntreffer ofte med mytingen på høsten . Når det kommer til kombinasjonerasene så kan flere av rasene finne på å ruge frem egne kyllinger også .

Eksempler på gode kombinasjonsraser er :

Faverolles , Sussex ,Plymuth rock ,Dorkin , New Hampshire , Amrock .

TUNGE RASER / KJØTT RASER .

Når det er snakk om tunge raser så holdes de for det meste som kjøtthøns og ikke på grunn av eggproduksjon .

Disse rasene vokser gjerne noe seinere men blir store med god kjøttmengde .

De tunge rasene er svært rolige og ofte veldig tillitsfulle ,ikke flygere og passer for de alle fleste som vil ha en rolig vakker flokk gående i sin hage .

De er ingen store eggleggere men legger seg relativt ofte å ruger . Som regel er disse rasene gode kyllingmødre også .

Eksempler på tunge / kjøtt raser er :

UR DVERG

Så har vi dverg høns , disse er som regel svært tillitsfulle med gode rugeferdigheter , De er periodeverpere og legger ikke noe stor antall egg pr år ,men de er unike på sitt vis .

Nå vi snakker om ur -dverg så finnes det ikke noe klart motstykke til disse og det er dette som gjør de spesielle .

Av de store rasene så finnes det også dverg varianter ( en kopi men i mindre størrelse dvergutgaven skal ikke være større enn 1/5 avden store varianten av samme rase  ) .

Dette er ikke urdvergen bare så du ikke tror det 🙂.

Hvis du ikke har plass til noen stor flokk med høner men alikevel ønsker å holde høns så er absolutt dvergene noe å tenke på  .

De gir deg egg .. i perioder og de ruger villig vekk mange kull med kyllinger og trenger ingen stor plass for å trives .

Noen eksempler på ur -dverg er : 

HOBBY HØNSERASER .

I dag brukes en rekke hønseraser som hobbyhøns . Disse er ofte " flinke til  nesten alt" men ikke så veldig flinke til en spesiell ting .. slik som eggleggere og kjøttrasene . Så her kommer noen av de som egner seg  godt som hobby raser : 

 Selvfølgelig kan alle raser brukes som hobbyhøns så dette er kun noen eksempler . 


 

KAMPHØNS RASER .

Kamphøns er en gruppe fjørfe som avles opp spesielt med tanke på hanekamper, en blodsport som er forbudt i de fleste industri land idag .

Kamphøns er typisk fugler med en høyreist holdning og en muskuløs og kraftig kropp, med forholdsvis lite hode. De har liten eller ingen kam  

 Kamphøns, gruppen av tamhøns hvis vesentligste fellestrekk er at de lar seg bruke til hanekamper o.l. tilstelninger.

Av kroppsbygning er rasene meget ulike. De fleste er dårlige verpere, men brukbare rugere.

De mest kjente er de asiatiske rasene malay , o- shamo og asil, og den engelske rasen new english game, som var mye brukt til 1849, da hanekamper ble forbudt i Storbritannia.

Disse rasene blir fortsatt avlet og oppdrettet over store deler av verden og jeg har selv hatt flere raser i denne gruppen .

De er svært hengivne mot sin eier og er ofte svært tålmodige med barn .

Særtrekkene går ofte ut på at individet ser " morskere" ut enn de er og de akseptere kun haner de vokser opp med .

Hønene er også noe stridbare så dette må man ta i betrakning skal man ha disse rasene .

Mange av dem er svært vakre på sitt vis og hvis du leiter etter en rase med sterk karakter er kamphøns absolutt noe å anbefale .

Noen Eksempler på kamphøns raser er :

Azil , Malayer ,Shamo ,Ga noi , Gamle engelske kamphøns , Moderne engelske kamphøns  ,Indiske kamphøns .