KLUKKHØNA .

Hva menes med klukkhøne eller ei høne som er " sur " ? ..Mange av våre hønseraser har denne egenskapen at de ruger . Dette er jo en egenskap vi gjerne vil ha hos hønene våre da det ikke alltid er rom for en dyr rugemaskin eller vi ønsker at hønene skal utøve denne adferden .

Ei klukkhøne begynner å samle egg ( ja hun gjemmer dem gjerne 😉 ) og når høna synes det er nok egg så legger hun seg og blir liggende .

 

Så hvordan merker vi at ei høne er klukk .. ?

Endel som ikke har stiftet bekjentskap med ei klukkhøne tror at høna er syk .. ikke så rart egentlig det for hun blir litt bleik om nebbet , fluffer opp fjørdrakta , spiser sjeldent og går nesten ikke på do ! 😙.. Attpå til så blir høna ofte noe " humør syk " også .

 Rugetransen er dyp etter noen dager hvis høna får ligge på reiret sitt .

Høna napper seg gjerne litt under buken slik at det blottlegges en rugeflekk og denne rugeflekken av naken hud plasserer hun så godt ned mot eggene hun ruger .

Høna vil også øke sin kroppstempeatur ( opptil 42 grader i kroppstempratur kan rugehøner ha ) .

Ei klukkhøne spiser kun 1-2 ganger pr døgn og ha avføring 1 gang pr døgn .. resten av døgnet ligger hun så med et vaktsomt blikk og ruger , kun avbrudt av å snu på eggene sine noen ganger pr døgn .

 Ofte vil hønseiere det aller beste for sine rugende høner og plasserer dermed mat / vann inntil redekassen der høna ligger ... dette  bør ikke gjøres da høna er avhengig av sin runde ut til mat / vannstasjonen .

Dette  er godt både for rugehøna og hennes egg ( eggene kvitter seg med gass innenfra eggene når høna går av og dette er avgjørende for kyllingens overlevelse i egget ).

For rugehønas velvære så får høna strukket på kroppen , stelt sin fjærdrakt ,får bevegelse i kroa og får tømt tarmen for avføring . Dette er viktig for høna som tross alt ligger i mange døgn i strekk for å utføre en viktig oppgave .

KLUKKHØNA OG KYLLINGENE .

Når det er gått ca 19 -20 dager ut i rugeperioden så begynner høna å svare på kyllingpipene fra eggene for å oppmuntre  kyllingene til å bryte ut av skallet sitt ( hører du litt småpludring fra klukkhøna de siste døgnene er kommunikasjon mellom dem igang med andre ord) .

Samtidig så blir " mor" og kyllingene allerede da kjent med hverandres lyder . Klekkingen  skjer da på døgn 21 og de fleste kyllingene klekkes iløpet av dag 21 -22  . (Skulle det ligge uklekte egg igjen er det hønas avgjørelse og dette gjør hun ganske enkelt for å ta vare på de kyllingene som kom først og som har livskraft ). Her skal vi ikke blande oss inn i hønas " avgjørelse " og voksne gode rugehøner vet best ! 🙂

Da går klukkhøna av reiret og lokker med seg sine kyllinger . Klukkhøna er en påpasselig mor og lar ingen andre flokkmedlemmer nærme seg kyllingene uten å si kraftig ifra og det er viktig for oss at klukkhøna yter en høy status i flokken .

Klukkhøna viser kyllingene vann og mat nokså fort og lokker hele tiden kyllingene med seg slik at de blir kjent med sine omgivelser og lærer hva som er spiselig .

Når høna har ansvaret for sine små kan vi lene oss tilbake å " slappe av"  , det er ingen fare for kyllingene så lenge høna har " omsorgen" for dem .

Kyllingene kan da fint følge med hønemor ut og hun viser dem da hva som er spiselig ,gir dem varme ved behov og passer på for ting som kan true de små .

Når hønas kyllinger er introdusert for resten av flokken og godtatt vil resten av flokken rundt høna bidra til at kyllingkullet vokser opp .

(Tamhønas ville slektninger vil holde kyllingkullet for seg selv en periode før kyllingkullet tas med til hønas hovedflokk . Dette er en metode vi bør følge slik at kyllingene er godt rustet til et liv i en stor flokk ) .

AVKLUKKE KLUKKHØNE ? ..

Noen ganger er det ikke gunstig å ha rugende høner og det kan være flere grunner til det så hvordan får vi ei høne ut av rugetransen ? .. Det jeg vil anbefale er å gjøre rugeoppgaven vanskelig for høna .

Det innebærer å ta fra henne alle egg , stenge rugekassen slik at høna ikke kommer til å får lagt seg . I noen tilfeller er dette nok hvis høna ikke har ligget klukk altfor lenge .

Hvis det viser seg at høna ikke er avklukket må vi endre enda mer på det som klukkhøner foretrekker .

Det som da kan bryte transen er å isolere høna for eksempel i et stort bur ,hvor det ikke er sagflis eller annet mykt underlag ( høna bør ikke nødvendigvis  holdes borte fra flokken , men fratas muligheten til å ruge ).

Dette tar gjerne opp til en ukes tid å avklukke iherdige rugehøner , sørg alltid for mat og vann og at høna ellers har det bra på sin noe begrensede plass .

God belysning som ikke gi høna en mørk trygg krok å legge seg i  og ha det gjerne litt kjølig der hvor buret er plassert .

Kun bur og mat og vann i opptil 5-6 døgn får gjerne selv den mest standhaftige klukkhøne ut av transen 🙃.

Flere hønseeiere blir litt " desperate " når enten halve flokken ligger klukk eller har et individ som er en utfordring å avklukke og tyr da til bilturer ,plasserer dyret i en mørklagt eske  ,henger høna i en sekk på veggen  osv for å avklukke høna , men dette er ganske hjerterått å gjøre mot et dyr og disse utdaterte metodene bør vi være fornuftige nok til ikke å bruke .

Dette gir da dyret et kraftig sjokk og  det er en stresset situasjon for dyret som utsettes for det så jeg ber alle om å tenke seg godt om før man tyr til metoder som setter dyrets velferd på  prøve  på denne måten .

Alt vi foretar oss skal ikke skremme ,skade eller på annen måte forringe dyrets livskvalitet . Så bruk heller ekstra tid istedenfor å gi dyrene sjokk de i verste fall kan bli syke av .

Hvis du har mulighet for det så kan det også være lurt å la høna gå med resten av flokken uten mulighet eller tilgang på rugekasse noen døgn , men det viktigste er at du finner en metode som virker greit for deg og dine klukkhøner som ikke går ut over hønas velferd .🙂

Enkelte høner er standhaftige rugere og i enkelte tilfeller så kan ei høna rett å slett ruge seg til døde . Høna er " designet" til å ruge i sine 3 uker så la henne ligge utover det vil da gå ut over hønas livskvalitet og helse .

Rugehøna skal ikke brukes til å ruge flere kyllingkull etter hverandre da dette gjør at høna tapper seg for for mye kroppsvekt og ikke får spist seg opp mellom hver rugeperiode . Derfor er det viktig å få hønene ut av transen etter endt / avbrutt ruging .

Ha alltid i tankene at tamhønas ville slektninger maks har to kull pr år og dette bør vi følge .