HVA KAN VÆRE EN TRUSSEL MOT FUGLENE VÅRE ? ..

Reven kjenner de fleste til som et dyr som forsyner seg grovt av en hønseflokk hvis den får sjansen til den . Den vender alltid tilbake så lenge den har tilgang til dine dyr .

Vi er forpliktet til å sikre mot slike uvelkomne dyr som kan gjøre skade på dyra vi har ansvaret for . En skikkelig netting som ikke reven kan bite seg igjennm bør man da sørge for å bruke .

Reven klatrer også så tak eller et sterkt nett over hønsegården er da påkrevd . Reven graver også så en " mansjett" rundt hønsegården som går 30-40 cm ut bør du også tenke på .

Er målet ditt å ha frittgående fjørfe så sørg alltid for å ha en sikker hønsegård hvor de kan gå når du ikke kan ha et oppsyn med dyra dine . 

KRÅKE OG SKJÆRE .

Kråker og skjærer dreper sjelden et voksent individ men stjeler både egg og småkyllinger får de sjansen til det . De opptrer gjerne i flokk og kan da gjøre stor skade .

 Videre stjeler de hønsefor og kan sette til livs store mengder på kort tid  . Skjærer og kråker er også bærere for flere parasitter som vi ikke vil våre fugler skal få .

Disse fuglene er svært intellegente å ofte så lar de seg ikke lure av våre " knep" for å holde dem unna , så en hønsegård med tak er da det beste for å forhindre disse å komme til fjørfeet ditt .

SMÅFUGLER .

Småfuglene som finnes i vår umiddelbare nærhet er også bærere av parasitter ( lopper . lus ,midd ) og kan også smitte våre fugler med flere av våre fryktede virus sykdommer , derfor er det viktig å holde disse unna hønsegården .

For å unngå parasitter så sørg for å fjærne reir i nærhet av hønsehus og gård . Mating av småfugler bør da skje utenfor hønenes rekkevidde .

Bruk netting som er småmasket slik at småfuglene ikke kommer seg inn der .  Fjørfe er nyskjerrige og spiser også gjerne en død spurv får de sjansen ..

 Småfugler er også vertsdyr for en rekke invollsparasitter vi ikke ønsker våre fjørfe skal bære på .

MINK OG RØYSKATT .

Disse rovdyrene kan utslette hønseflokken din på svært kort tid og det som preger fremgangsmåten deres er at de først dreper så mange fugler som mulig før de eventuelt prøver å få " maten " med seg . Ofte finner vi døde fugler som kun deler av dyret er spist eller kun drept .

Både røyskatt og mink kommer seg inn i svært små åpninger så alle sprekker og smutthull må man da sørge for å dekke igjen . Mink og røyskatt er og dyr som vender tilbake så sant det er mer mat å finne .

Disse dyrene kan bekjempes med feller ( feller som fanger dem levende ) og åte som leverpostei , salami eller et stykke fisk eller kjøtt er effektivt åte .

Fellen tas med å dyrene slippes enten ut ( mink er skadedyr og kan avlives hele året ) et langt stykke unna din boplass .

ROTTER OG MUS .

Både mus og rotter må vi bekjempe så fort vi oppdager at vi har dem . Disse tiltrekkes av hønsefor og gode yngleplasser og de kommer fort opp i et stort antall får de formere seg i fred .

Det er svært viktig av vi oppbevarer all mat til dyra våre i sikre beholdere , har det ryddig inne og ute så vi begrenser mulighetene for dem til å slå seg ned .

Hønsehuset bør være tett slik at disse dyra ikke får tilgang til hønenes rom / bur .

I tillegg til at de forsyner seg av hønseforet er de bærere av parasitter og sykdommer vi ikke ønsker skal smitte over på våre fugler . Rotter tar også med seg egg får de muligheten til det .

Her må vi bekjempe med enten feller eller gift . Ved bruk av gift er det vi kaller førstegenerasjons gift som brukes ,denne giften å spises flere ganger før dyret dør .

Det finnes gift som inneholde sovemiddel slik at musa da dør først når den er falt i dyp søvn . Musegiften vil da ikke ta livet av høns eller andre dyr ved inntak av mus som er forgiftet ( det er en myte ).

Det er mange som da heller lar musa få formere seg og ikke bare bli et problem for seg seg men naboen din vil også ha samme problem .. forårsaket av ditt dyrehold . Å bruke gift er på ingen måte dyreplageri eller seigpining av mus for de som måtte tro det .

Våre huskatter greier sjelden å fjærne alle mus / rotter så vi må selv bidra til å få fjernet disse uønskede dyra . Mus og rotter er skadedyr og de skal fjernes blir de oppdaget .

GREVLING .

Dette store mårdyret kan gjøre stor skade greier de å komme seg inn i ditt hønsehus og de kan ta både dyr og egg og samtidig raserer de hele rommet etter sin leting etter mat .

Grevlingen ses gjerne i skumringen og liker seg godt der det er godt skjul for dem . Ofte kan man finne spor etter dem hvor de har gravd seg inn enten under huset eller langs hønsegården din .

En sterk netting lagt som en mansjett rundt vil hindre dem i å trenge inn . Et annet alternativ er å ha netting på bakken innvendig i hønsegården .

Det stopper dem effektivt .

Grevlingen liker å komme lett til maten og bruker sjelden mye tid hvis den merker at det er vanskelig å komme seg inn til dyra dine .  Støter du på denne karen så hold god avstand og lag mye støy .. det pleier å sette fart på dem og skremmer dem bort .

Ha alltid det i bakhodet at hvis du forer dine høner ute og det blir liggende rester igjen vil det tiltrekke dyr du ikke ønske å stifte bekjentskap med , så ikke gi fjørfe mat ute . 

ROVFUGLER

De fleste som har høns opplever besøk av hauk og noen ganger spurvehauk .

Ørn er nok den som vi sjeldnest stifter bekjentskap til .

Rovfugler som hauk er en dyktig jeger og en treffsikker jeger så her gjelder det å sikre dyrene på best mulig måte . Ungfugler av denne rovfuglen er heller ikke særlig sky og kan slå ned selv om du er ute å mener du passer godt på 😉 . Skal du beskytte dyrene dine mot denne rovfuglen er tett tak eller en sterk rovdyrnetting nødvendig .

Hauken har et skarpt nepp så billig netting ( bærnot , hønsenetting , plastnett klipper klipper hauken lett av ..hvis den er sulten nok . Hønsehauk er fredet ved lov og kan derfor ikke avlives men skal alltid slippes ut i det fri om den ikke finner veien ut selv .