TÅLER FJØRFE KULDE ? ..

 Det gjør de MEN.. vi må alltid tenke på dyrevelferden og at våre høns stammer fra tropiske områder med god varme året gjennom  og det er forskjell på hva høns tåler og hva de trives med.

De fleste raser  som har store kammer og hakelapper , fjærløst ansikt og bein uten fotbefjæring vil / kan forfryse disse kroppsdelene blir  de utsatt for nedkjøling i kuldegrader .

Ikke minst er mange raser utsatt for froskader selv om det ikke er minus på gradestokken . Høy luftfuktighet og lav temperatur kan alstå gi dyra dine frostskader .

Et dyr som lever i et for kaldt miljø vil opptre veldig passivt og dette er ikke særlig sunt for dyrets kropp (  næringsbehovet tredobles hos fjørfe for å holde jevn kroppstemperatur i kulde )  . Fjørfe bør og skal ha bevegelse gjennom sin " våkentid " slik at kroppens funksjoner holdes ved like . Ved for lav temperatur vil dyret måtte endre sitt stoffskifte noe som ikke er gunstig for dyret .

 

HVA TRENGER FJØRFE FOR Å HOLDE VARMEN ? .

Frostskadet hønsefot

Fjørfe holder simpelthen kroppen varm ved å spise og jo kaldere det er jo mer næring må de ha for å holde kroppen sin varm . Høns som lever i kalde rom vil også stoppe / redusere antall egg ( all energi går med til å holde kroppen varm ) .

De må fortsatt ha tilgang på vann og det er aller viktigst at de får tilgang på vann rett etter at de har spist dagens første rasjon med hønsefor . Det første høns gjør etter natten er å tømme tarmen for så å innta dagens første måltid  .

Så er rommet kaldt må utfordringen med frossent vann løses ved bruk av varmeplate / kabel i vannautomaten 😉 . Rommet må i tillegg være tørt !!  

Ved for høy luftfuktighet eller at hønene slippes ut i kulde og har da tilbrakt store deler av døgnet i fuktig / varmt rom vil øke sjansen for at de forfryser flere av sine kroppsdeler  så sørg for at rommet / hønsehuset er tørt .

Fuktig strø og fuktig luft øker bare ikke faren for frostskader men kan gi hønsa sviskader ( ser ofte ut som frostskader og lett å forveksle med hverandre  ) under fot og bryst ved hvile i  fuktig miljø .

Frostskader er smertefulle og kan også gi innpass til infeksjoner når kroppsdelen dør etter å ha blitt frostskadet .

Husk ditt ansvar for dyret når det blir skadet , søk veterinærhjelp så de frostskadede kroppsdelene kan behandles på skikkelig vis . Så å la hanen/ høna gå med frostskader er ikke god dyrevelferd ... HUSK at det anbefales varme omgivelser til våre fjørfe da denne arten er varmekjær uavhengig om du tror de vil trives like godt i kulden  .

GODE VARMEKILDER .

Når det gjelder oppvarming av hønse rom  / hus er det viktig å tenke brannsikkerhet . Fjørfe produserer store mengder støv og naturlig nok er dette støvet lettantennelig .Dyrene skal også sikres mot å skade seg på eventuelle varmekilder .

Varmekilden må da tåle vann og støv og være sikret mot dette .

Det som anbefales er en IP grad på minimum 55 ( Ip grad = Kapslingsgrad ) i dyre rom .

Her er begge tall viktige .

Ved IP grad 55 er varmekilden støvbeskyttet og spylesikker  ( høns , ender  store kalkuner kan fort vekk søle / grise med vann og da er dette viktig ) .

Mange bruker varmelamper til oppvarming av rommet men det  er å bedrive risikosport på høyt nivå !  

Varmelamper har ingen IP grad og er beregnet for kortvarig bruk til å gi ekstra varme til kyllinger og andre dyreunger . Den har begrenset oppvarmingsradius og er dyr å bruke og ikke minst er den brannfarlig da pæren tiltrekker seg støv og støvet kryper inn i den åpne armaturen . .

Husk at forsikringen IKKE dekker ved brann hvis det er brukt utstyr som ikke er beregnet til formålet  ( det rapporteres flere branner hvert år i fjørfehus på grunn av  bruk av nettopp varmelampe ).

Varmekilder som egner seg er varmerør som kan kjøpes hos martime butikker eller rørovner som kan kjøpes hos husdyr butikker .

Disse rørene har en lav overflatetemperatur og har en høy IP grad  og helt sikre i bruk .

Disse rørene kan du selv montere og de fås også med termostat .Røret uten termostat  er de med høyest IP .

 Varmerørene fås i flere styrker og kan da tilpasses rommets størrelse . ( 80 watt rør holder et rom på ca 10 m3 frostfritt så sant det er fritt for trekk uten i fra ) .

Høna selv produserer ca 9 Watt pr døgn så dyra selv skaper noe varme til sine omgivelser .

Har du i tillegg en liten vifte i rommet for sirkulering av luft gir dette røret en jevn varme i hele rommet .

FORKLARING PÅ IP GRADER .

 

Forklaring på ip-grader

 

IP-grader (Ingress Protection) er det som viser armaturens evne til å tåle vann, støv og andre fremmedlegemer. Sertifiseringsgraden har et fast format: IPXX, hvor de to XXene byttes ut med to tall, som f.eks IP20 og IP45.

Ved f.eks IP45 er det to tall vi må forholde oss til: 4 og 5.

Det første tallet betegner motstandsdyktigheten for faste fremmedlegemer (støv, fluer o.l), mens det andre tallet betegner motstandsdyktigheten mot vann.

 

  

 

Litt om de forskjellige IP-klassene

Her lister vi noen eksempler med utdypende forklaringer basert på tabellen ovenfor:

IP20 - innendørs bruk
Et standard innendørs armatur har ofte IP klasse 20. Dette betyr at man ikke skal få støt ved å sette en finger inn i et hull i armaturen. Med unntak av dette, så er det ingen beskyttelse mot støv, vann og andre partikler.

IP23 - Regnsikker
IP klasse 23 beskytter mot vannspray og regndråper ovenfra. Denne er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler å vurdere hvor den plasseres, slik at det ikke lett samler seg vann på armaturet, som kan føre til ødeleggelse. Beskyter mot regn i 60° vinkel.

IP44 - Sprutsikker
Beskytter mot vannspray og regn i 180° vinkel uten ødeleggende virkning. Disse er normalt ikke helt vanntette, men kommer med vannledersystem som tilser at vann ikke når elektriske komponenter og sørger for at det renner ut igjen. Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak av badekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm).

IP55 - Spylesikker
Beskytter mot vannspray og regn i 180° vinkel uten ødeleggende virkning. Disse er normalt ikke helt vanntette, men kommer med vannledersystem som tilser at vann ikke når elektriske komponenter og sørger for at det renner ut igjen. Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak av badekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm). I tillegg er lampen støvsikker, noe som beskytter mot isolasjonsfeil.

IP66 - Spylesikker på høyt trykk
Lamper med IP klasse 66 er beskyttet mot høyt spyletrykk fra alle retninger, i tillegg til å være støvtett. Disse er bra egnet for utendørsbruk.  Godkjent for utendørs bruk og alle soner på bad, med unntak av badekar og dusj (sone 0) og området rett over badekar og dusj (sone 1, opptil 225cm).

IP67 - Vanntett
Denne armaturen er ikke egnet for bassengbruk, men er kvalifisert for 30 minutter under vann på opp til 1 meters dyp. Godkjent for utendørs bruk og for å graves ned i bakken.  

IP68 - Kontinuerlig vanntett
Typiske bruksområder for IP klasse 68 er undervannsbelysning i basseng og innvendig takbelysning.  

IDEEL TEMPERATUR FOR HØNA ? ..

Optimal temperatur i et hønsehus anses for å være 21 -22 grader . Ved denne temperaturen trenger ikke høna å bruke energi på å holde varmen eller å kvitte seg med varme og hun   har den mest effetive temperaturen til å omsette   næring til egg  ( Dette sier fagmiljøet ). ,og bruker derfor ingen  ekstra energi på oppgaven . Hos eggprodusentene går da hønene i romtemperatur slik at fuglene yter maksimalt og slipper å fryse .

For å sørge for at høna tar til seg nok næring for å holde verpingen optimal bør temperaturen ligge på 16-17 grader i huset .  Det vil gi de fleste av oss som har en hobbyflokk med høner takler ikke  slike store utgifter å holde en slik temperatur i hønsehuset vinterstid .

 Det sier seg selv at " våre høner " må tilvennes en lavere temperatur og vi må bregnet en høyere forkostnad om vinteren .

Vi har mange raser å velge mellom så hvis du bor slik til at vinteren er svært kald så velg din rase med omhu . En rase som er kjent for en fyldig fjørdrakt , lav kam og fotbefjæring vil da være mer naturlig å kjøpe enn en som nærmest er " naken " , uten dun og lange nakne bein .

Jeg har selv mulighet til oppvarming av rommene i mitt hønsehus så mine egne høns går i en vintertemperatur på 10 -15  plussgrader men da får jeg en utfordring med luftfuktigheten .

Dette løser jeg ved å ventilere rommene godt og samtidig brukes avfukter  slik at luften sirkulere godt uten å skape trekk . Hønene her har heller ikke mulighet for utegang på vinteren så inneklimaet må være bra vinteren igjennom .

God luftkvalitet er like viktig som et frostfritt miljø om vinteren .

TÅLER DE VARME ?

De fleste raser tåler varme temperaturer godt men de trives best i " normal " temperatur . Høns har som kjent ingen svettekjertler for å avhjelpe seg med hvis de blir for varme og vil da gi uttrykk for at de er overopphetet ved å puste med åpent nebb( samtidig kjøler lungene ned kroppen ) .

Høns kan også lide av varmestress . Dette oppstår gjerne i hønserom som er for tette samt at det er høy luftfuktighet . Varmestress går utover eggleggingen og befruktningen av eggene .

Det kan også utløse myting på feil " årstid " , dette vil igjen skape mer stress for individet .

Sørg for god ventilering av hønserommet på varme dager og utegården bør tilby like mye skygge som sol . Det er også viktig å sørge for friskt vann når det er varmt . I og med at høner kvitter seg med varmen via nebbet så vil de også ha et økt vannbehov .