HVORFOR SKAL VI DESINFISERE ? ..

Desinfeksjon betegner behandling av lokaler, materiell eller personer med fysiske eller kjemiske midler for å eliminere risiko for overføring av smitte. Dette innebærer ikke at alle mikroorganismer fjernes eller drepes, men at mengden av potensielt patogene mikroorganismer reduseres så mye at smitterisiko elimineres. Som desinfeksjon regnes også behandling av luft og vann for å hinder spredning av smitte. Desinfeksjon er det midterste leddet i triaden: Rengjøring – desinfeksjon – sterilisering.

Det hjelper lite å kjøpe friske dyr når de settes inn i et miljø hvor bakterier , virus og parasitter finnes fra før i dyrerommet . Derfor er dette en viktig del av vårt dyrehold .

Du bør desinfisere ved jevne mellomrom og da etter at du har reingjort dyrerommet . Det er også viktig å reingjøre mat og vannautomater med gjevne mellomrom for å holde disse fri for bakterievekst .

Reingjøring behøver ikke å bety masse jobb og stor rreingjøring ( fjerning av undelags strø , og støv for så å desinfisere er mange ganger godt nok ) .

Det viktigste når man desinfiserer er at middelet får tilgang og kontakt med underlaget som skal desinfiseres så naturlig nok må skitt bort . Da enten ved å vaske , skrape og fjerning av støv .

Ofte så er det vi dyre eiere som fører smitte inn i dyrerommet og det uten å tenke over det .

Vi går inn i dyrerommet med samme skotøy som vi bruker ute og på skosålen kan det henge med diverse vi ikke ønsker å smitte dyrene våre med .

Villfugler er en av de truslene vi ikke tenker så mye over og avføringen fra dem kan inneholde alt fra endoparasitter til virus som vi tråkker inn i husdyrrommet og dermed overfører smitte på det viset .

Ved å ha et fotbad utenfor døren med desinfeksjonsveske i hvor du setter føttene i før du går inn til dine fugler vil da fjerne disse uønskede parasittene eller virus / bakterier . Vesken i fotbadet skiftes med jevne mellomrom . Lag deg noen rutiner på hvordan dette gjøres og det hele går som en lek 🙂.

DET FINNES FLERE TYPER DESINFISERINGSMIDLER .

De fleste av oss som holder fugler som hobby for nytte og trivsel har ikke behøvd å fokusere så voldsomt på dette med desinfisering før nå .

Etter at facebook ble en av verdens største kontaktnett og salgsarena har dette blitt svært aktuelt fordi vi handler på kryss og tvers av  fylkesgrensene av ukjente oppdrettere .

Før så var det svært viktig å være medlem av en lokalklubb for fjørfe for å kunne få tak på de rasene vi ønsket oss .

I disse forholdsvis små klubbene foregikk handelen i lukket miljø hvor vi kjente hverandres oppdrett godt og dette med friske dyr var hele tiden " overvåket" . Ingen vil være bekjent av å selge videre dyr med smitte / sykdom så syke dyr ble sannert fort bort i disse miljøene .

 Det stilles ingen krav til oss hobbyhønsholdere når det kommer til kjøp / salg og " alle " kan selge fugler fritt uavhengig om du har noen erfaring eller ei . .. Så sykdommer vi før hadde kontroll på innenfor et miljø spres nå fortere enn noen gang og desverre i rein uvitenhet 😙 .. Derfor lager jeg nå en side om dette temaet som er blitt svært viktig for å holde våre høns friske og ikke minst hindre økt smittepress .

Mange av de smittsomme sykdommene smitter via virus ( både luftbårent og dråpesmitte )  bakterier osv og dette kan vi selv ta med oss på klær , fottøy ,utstyr( ja selv buret du bruker for henting av dyr må desinfiseres før du benytter det igjen ) osv .

Tro det eller ei så er det som oftest vi mennesker som overfører smitte ved å ikke tenke hyigene i alle ledd . Skittent utstyr som vi kun " feier" over lett er ikke reingjort med andre ord 🤭 .

NEOPREDISAN

Spesialdesinfeksjonsmiddel til bekjempelse av utskilte endoparasitter. Virker mot: Koksidier, egg fra innvollsormer, kryptosporidier, med flere. 

Midlet er effektivt mot virus, sopp, bakterier (inklusive tuberkulose), sporer og prioner. Spesielt testet mot sporene til Clostridium perferingens type C. 

Fjørfe:
Etter problemer med koksidiose og klostridier/nekrotiserende enteritt. Hønehus med middproblemer bør også desinfiseres med Neopredisan. I disse husene bør både tak, vegger, gulv, utstyr, ventiler vifter alt av utstyr og også utvendig ventiler/ vifter nås med desinfeksjonsoppløsningen. Alle kyllinghus bør minimum en gang per år desinfiseres med Neopredisan. Desinfiser gulv og alt av utstyr og ca 1 meter opp på veggene, resten av huset desinfiseres ruti­ nemessig med Virocid. Dette for å hindre oppformering av koksidier. 

CID 2000


CID 2000 løser opp biofilm og dreper bakterier, virus, sopp og alger. Løser opp kalkavleiringer og fjerner organiske og uorganiske avleiringer. Spesielt velegnet ved bruk etter eller ved risiko for Campylobakter. Mellom omganger bruk 2 % som tilsettes via injektor som tåler syrer, eksempelvis Dosatron for syrer. La virke i 4 til 6 timer og skyll godt, også injektoren. Ved hygienisk tvilsomme vannkilder til fjørfe og gris kan CID 2000 tilsettes drikkevannet i en oppløsning på 0,01 – 0,04 %. Dette vil i mange tilfeller gi tørrere avføring og mindre ammoniakk i rommet. Rugeegg desinfiseres med 0,5 % ved spraying på eggene straks etter plukking. 

Innhold: Stabilisert hydrogenperoksid og organiske syrer (eddik- og pereddiksyre). 

KICK- START SURT DESINFEKSJONSMIDDEL .

Kick-Start er til bruk i akvakultur, fjørfeproduksjon, svineproduksjon, planteproduksjon m.v.. 

Spesielt velegnet til fjerning av BIOFILM og i desinfisering i rør og på flater.Gjør alt godt rent, la tørke til vanndammer er borte. Er det mye fuktighet på flater som skal desinfiseres bør brukskonsentrasjonen økes noe,for å kompenser for uttynning. Ved meldepliktig sykdomssanering skal myndighetenes godkjenning på 1% og innvirkningstid 30 minutter alltid følges. Normaldesinfeksjon ved temperatur 10 Ckan innvirkningstiden reduseres eller brukskonsentrasjon reduseres til 0,5%. Til fjerning av biofilm i rør må konsentrasjon være  2 % som skal virke i 6 til 8 timer. 

Kick­Start er meget effektiv til biofilmfjerning i rør i settefiskanlegg, fjørfeproduksjon, svineprodukjon, veksthus mv. Følg ellers avvisning på etikett.

Korrosjon: Bruksløsning korroderer ikke rustfritt stål, aluminium eller plast. Korroderer kopper og messing. 

VIRKON S .

Bredspektret desinfeksjonsmiddel for bruk i stall, fjøs, svinehus, hønsehus, klekkerier, dyreklinikker, transportkjøretøy m.m. 

I tillegg god effekt ved desinfeksjon av potet- og grønnsaklager og formål knyttet til disse. Desinfeksjonsmiddel mot virus, bakterier, mykoplasma, sporer og sopper.Korroderer ikke metall, angriper ikke gummi,plast eller trevirke.Korrosjon på aluminium, kobber, messing og galvanisert materiale,kan forekomme. Rosa farge indikerer at løsningen virker. Normaldose 100 g/10 l vann. 

SMITE PROFESSIONAL

 

Smite Professional desinfiserende konsentrat er et kraftig produkt for rengjøring og desinfisering av ditt hønsehus for røde midd. Smite er et kraftig biocid desinfeksjonsmiddel, det dreper mikroorganismer, bakterier og virus.

Det er et svært effektiv rengjøringsmiddel for å bli kvitt organisk materiale der midd og parasitter avler og trives. Smite Desinfiserende konsentrat skal fortynnes før bruk og deretter påføres håndsprøyte/sprayflaske.

Velg mellom 1 liter og 5 liter kanne.

  • 1: Før hønsene flyttes ut av enheten, spray først rikelig med 6% løsning av Smite Professional på utstyr og i verpekasser. Dette reduserer antall midd i utgangspunktet, og gir et mer behagelig miljø for beboere. Smite Professional er ikke lisensiert for å sprayes på fuglene, men det er trygt å spraye huset med fuglene i og eventuelle overspray vil ikke føre til et problem.
  • 2: Fjern alt utstyr fra enheten, inkludert eventuelle plastspiler, da disse kan huse midd i leddene.
  • 3: Boenhet og utstyr skal da være grundig rengjort og desinfisert til en klinisk standard, med en 6% løsning av Smite Professional. Vær nøye med å fjerne all søppel og møkk fra alle områder, og dermed fjerne så mange midd som mulig. Vær spesielt oppmerksom på sprekker og hull, sprinkler og skjøter.
  • 4. La alle behandlede områdene lufttørke og deretter strø rikelig med Smite Organisk midd og luspulver for å drepe eventuelle midd og middegg som ikke har blitt fjernet av renseprosessen. Strø rikelig på underlaget i hønsehuset.
  • 5. Når ny besetning med fugler har blitt innført, eller de opprinnelige fugler re-introdusert, og temperaturen har stabilisert seg, spray innvendig og utstyr med en 6% løsning av Smite Professional.
  • 6. 6/7 dager senere, spray hele rommet igjen med en 6% løsning av Smite Professional og strø på nytt Smite organisk midd og luspulver i verpekasser, sprekker og vagler. Dette vil behandle eventuelle middegg som klekkes etter den første behandlingen. I alvorlige tilfeller bør behandlingen gjentas etter 7-10 dager før angrepet er under kontroll.

ETON DESINFISERINGS SPRAY

 

Desinfiserer og renser vann- og forautomater, hønsehus og annet utstyr til din fjærfehobby. 

 
Effektiv mot viruser, bakterier og sopp. Trygg å bruke for fjærfe, fugler og andre smådyr. Har en god lukt, samt vennlig mot huden.

 

BRINSEA DESINFEKSJONSMIDDEL .

 

Brinsea´s desinfeksjonsmiddel (fullt nedbrytbart halogenerte tertiære aminer) er laget for bruk til desinfisering av egg, rugemaskiner, klekkere og klimarom.


Brinsea´s desinfiseringsmiddel er både sikkert og effektivt mot gjær, sopp, virus og bakterier som kan forårsake uopprettelig skade på det voksende fosteret.