NOEN GODE RÅD VED KJØP .

Noen ganger så er det ikke mulig å handle rugeegg eller dag gamle kyllinger og vi kan få tilbud om kjøp av voksne fjørfe .

Det kan være ulike årsaker til at vi velger å kjøpe voksne høns ( sjelden rase / variant , ingen salgsklare kyllinger , orker ikke tanken på å avlive hanekyllinger osv...) Velger du likevel kjøpe levende fugler så tenk over dette først .

Sjekk alltid hvordan hønene har det hos oppdretter .

Se med selvsyn og la aldri andre enn du som skal ha dem hente dem .

Ha med reint bur / eske ( og nok av dem ) .

Observer og lytt til flokken / dyra der du skal handle .

Spør alltid om tidligere skader / sykdom  , alder på dyra , hvor kommer stammen / linjen fra osv . Dette bør selger av dyra kunne svare greit på . 

Sjekk hvert dyr før de pakkes for transport  ( dyra skal ikke være ferdig " pakket " når du kommer , du skal kunne observere dem først ).

Du skal IKKE kjøpe fjørfe som har vært skadet , har åpenbare misdannelser , ser apatiske ut , ingen hosting nysing skal høres , dyra skal være våkne og livlige og har en flott rein fjørdrakt ( unntak i myteperioden hvor de kan se noe reduserte ut ) , MEN alle fuglene skal være i god vekt og ikke være magre eller tynne .. med andre ord skal de være i " godt hold " .

Det skal ikke finnes uttøy ( såfall skal oppdretter opplyse om de er behandlet for uttøy og når ) , bein skal være fri for kalkbeinsmidd , undersøk alltid fotsålen for kuler , klumper ,utvekster ,skeive brukne tær bør heller ikke forekomme hos salgsklare dyr   , øyene skal være klare og uten noen form for puss osv .

Når det kommer til kyllinger skal de være kvikke , nyskjerrige med fin fyldig dundrakt /fjær , ingen diare eller tett rumpe , omtrent like store . Kjøp ikke kyllinger i forskjellig alder for så å sette de sammen i en stor flokk . Dette gir utslag i at de minste kyllingene ikke alltid greier å hevde seg mot større kyllinger .

 

Kjøp aldri av flere oppdrettere på samme innkjøps runde ! 

 

 En seriøs oppdretter er ikke først å fremst opptatt av å selge flest mulig høns til deg men opptatt at du som kjøper får fine kyllinger / høns til å starte / utvide ditt hønsehold med .

TRANSPORTEN ..

Skal du handle mange fugler så må du ha plass til det i bilen . Det er en dårlig ide og ta med hele familien for å hente fugler hjem .

En bil fullstappet med folk ( og kanskje du ikke har ryddet etter siste ferieturen og det ligger masse saker og opptar plass i bilen i tillegg ) 🤭 . Transportburene eller eskene skal stå stødig i bilen og ikke stables på hverandre .

Fuglene skal ikke behøve å sitte på " halv tolv " fordi du ikke har gjort klar plass til transport .

Sørg for å hente dem en dag det ikke er for varmt og ha god lufting underveis i bilen ( blir fort høy temperatur i en lukket eske med flere dyr ) .  Å plukke ut døde fugler av esken / buret er ingen hyggelig opplevelse ..

Er reisen lang må du sørge for at fuglene får mulighet for drikke underveis . Legg inn en pause å se etter dem .

KARANTENETID .

Ha alltid klart et eget karantenerom til dine nyinnkjøpte fugler ( gjelder voksne såvel som kyllinger ! ) .

Når du kommer hjem med dine fugler er de naturlig nok stresset over å bli flyttet ,de skifter miljø , rutiner og får også nye flokkmedlemmer . Setter du fuglene dine direkte inn i en eksisterende flokk vil / kan dette utløse sykdom hos både fuglene du har fra før og de nyinnkjøpte .

Et karantenerom betyr et rom som kan holdes fysisk lukket og hvor du alltid må utvise gode hyigeniske rutiner. Det vil si skobytte ( eller fottrekk ) , engangsdress eller egne klær som kun brukes der hvor de nyinnkjøpte fuglene er .

Det er alltid lurt med et fotbad hvor du har desinfiseringsveske oppi . Husk også at du desinfisere hendene før du går inn til dine " gamle " fugler . På det viset har du minimalisert og gjort det du kan for å hindre overførbar smitte mellom nye og gamle dyr .

Endel sykdommer kan ligge latent hos et dyr og slike ting som nytt miljø hvor fuglene må forholde seg til mange nye ting på en gang svekker igjen deres imunforsvar og sykdommer kan da slå ut .

Det er  viktig at du har de nyinnkjøpte fuglene i karantene i minimum 4-6 uker før du forsiktig introduserer dem for eksisterende flokk . I denne tiden observere du fuglene daglig og ser at de greier overgangen til nytt miljø greit .

( Du kan selv tenke deg hvordan det er å være ei ny høne i en flokk hvor den " gamle " hanen går igang med paring mens " ny høna "  ikke har funnet sin plass hverken i flokk eller rutiner . Den blir jaget , hakket og mobbet , lite fortilgang osv .. Lett å bli en trist avfære ut av det .)

Karantenetiden gir både deg og fuglene mulighet til å bli kjent .

Et bur i hønserommet ditt er ikke karantene og du utsetter fuglene for unødvendig belastning . Har du ikke mulighet for karantenerom så har du heller ikke mulighet til å skaffe deg flere høner ...  

Jeg får mange spørsmål om dette og hvorfor fuglene viser seg og bli syke og som regel så er det vi som ikke gjør det som skal gjøres og dette betyr i mange tilfeller at dyr må avlives på grunn av stressrelaterte sykdommer .

Stressede fugler vil mistrives og heller ikke gi deg den gleden ved å eie dem . Husk at det er levende vesner som må få en sjanse til å tilpasse seg og de er forskjellige individer alle sammen ..

OPPDAGELSE AV MULIG SMITTSOM SYKDOM .

Under karantenetiden skal du holde et godt øye til de nyinnkjøpte fuglene og se etter ting ved deres helsetilstand som eventuelt endrer seg .

Ved mistanke om sykdom skal du varsle tidligere eier / selger om hva du ser / oppdager  så tar du en telefon til ditt lokale Mattilsyn og underretter dem om hva du har mistanke om .

En rekke av fjørfesykdommene vi desverre har i landet er meldepliktige og det er din plikt å melde ifra . Mattilsynet vil da utfra det du forteller avgjøre om de skal komme på tilsyn og eventuelt ta prøver av fuglene for å få bekreftet eventuell sykdom .

( De fleste virus / sykdommer viser seg først etter miljøskifte og derfor er det viktig med karantene og kjenne til diverse symptomer disse sykdommene viser .)

Du vil da få satt ditt dyrehold i karantene ( forbud mot kjøp/ salg og besøk fra utenforstående personer i denne perioden ) i påvente av prøvesvarene .

Bekrefter Mattilsynet dine mistanker veileder de deg videre i prosessen om hva som skal skje med dyrene dine .

Har du gode rutiner på karantenen så kan du få spart dine egne dyr ( hvis de ikke har fått overført smitte ) .

Selv om du skulle få påvist sykdom er ikke det ensbetydende med at alle dyr avlives . Dette vil Mattilsynet avgjøre  og hele tiden følge dyreholdet ditt opp ..

INTRODUSERE NYE INDIVIDER I FLOKKEN .

Når du skal sette inn nye fugler så burde du gjøre dette på kveldstid når de andre fuglene dine har vaglet seg for natten . Dette gjør at de nye fuglene får litt av de andres lukt på seg og ikke lukter " fremmed " .

Sørg for å ha noen ekstra gjemmeplasser ,og mat og vann lett tilgjengelig for de nye flokkmedlemmene .

Det er helt naturlig at rangordnen i flokken din blir uroet og de nye blir ofte " satt på plass " , holdt unna matautomatene osv frem til en ny rangorden er laget hos flokken .

De nyinnkjøpte fuglene havner gjerne nederst på denne rangstigen til å begynne med . Gi flokken så mye plass du kan slik at fuglene ikke må presses sammen på et lite område ( da øker stressnivået i flokken mye ) .

Gi flokken mye sysselsetting den første tiden slik at de nye finner sin plass uten for mye press . Opplever du at noen individer er vel intense på hakking / mobbing så skill dem ut av flokken for en periode for å påvirke flokkstrukturen ytterligere .  

Og husk at å sette inn et enslig indivd er det samme som å gjøre livet vel tøft for den . Introduser alltid flere fugler på en gang . Da sprer du stresset og belastningen på nye dyr . Tenk dyrevelferd .

DEN VANSKLIGSTE Å INTRODUSERE ER DEN NYE HANEN ..

Haner kan være en utfordring å få inn i en ny flokk ,særlig vanskelig hvis du har hane fra før😙 .. Mange ønsker en ny hane for den gamle enten ikke gjør jobben med hønene sine , har et temperament som ikke ønskes , ikke rett rase / størrelse osv .. Vi går da ofte til anskaffelse av en ung hane ( under 1 år gammel ) som vi har våre forhåpninger til .

Det som ofte skjer er at denne nye unge hanen enten blir stygt banket opp av " sjefen" eller den dominante høna i flokken .

Høner som ikke har hane fra før styres av ei dominant høne og denne høna godtar ingen " jypling" som prøver seg og dette smitter gjerne over på resten av damene . De vil ikke godta en unghanes sæd før han er moden nok for oppgaven . Hanen er flokkens øverste leder og han må ha selvtilliten iorden 🙂 .

Det ender som regel med at den nye hanen må " reddes " før flokken tar hans liv .

Kjøpes det en noe eldre hane som har selvtilliten iorden .. går det gjerne motsatt vei og "sjefen" i flokken må begi seg ut på runde på runde med kamp for å holde sin status i flokken .. noe som oftest ender med skader og i verste fall ender hans liv .  

Min anbefaling går ut på å sette den nye hanen og den gamle i et bur ( uten å se hønene ) og la dem finne ut av rang uten å ha flokkens " øyne " på seg .

Husk at med " bur" menes det at dyrene skal ha bevegelsesfrihet og mulighet til å utøve naturlig adferd .

Haner som går uten høner har en tendens til å bli venner 😉 . Når hanene er rolige og vel forlikte kan de begge introduseres for flokken med høner og det går som regel svært godt .