HANENS OVERRASKENDE ADFERDSENDRING ...

Noen ganger så kan vi oppleve at hanen i flokken vender seg mot voksne og barn og som vi oppfatter  opptrer med "agressiv adferd " .

Mange som ikke har erfaring med dette blir selvsagt  skremt og tenker at hanen må bøte med livet ( ingen vil ha en aggressiv / sint hane  )  ,og henter frem øksa for avliving av hanen .

Det som mange spør meg om i etterkant er ofte om de gjorde rett ved å avlive hanen sin .. For den nyanskaffede hanen er jo like" aggressiv " ?..Den var jo så snill  når vi fikk den 🤨... Det hjelper lite å omplassere " vanskelige " haner da de ofte er fulle av hormoner og på langt nær er blitt " voksne i hodet " ..

 Jeg vil ta for meg hvordan vi skal oppfatte hanens temperament og hva som er naturlig og akseptabelt .. Husk en ting .. " Aggressiv "  betyr IKKE mannevond... ingen haner er " mannevonde " 😙 .. 

Og jeg vil si følgende  når det kommer til små barn.. Endel foreldre opplever at barnet blir " angrepet" av flokkens hane og da må du ha klart for deg at små barn IKKE skal være alene eller ubevoktet sammen med flokken . Flokkens beskytter ( gjerne en hane ) vil / kan misforstå et barn og dets oppførsel .

Det er aldri greit å la barnet holde på alene sammen med dyr og ofte blir barne skremt/ skadet på grunn av dette .. Barn har ikke samme kroppsspråk som en voksen person og heller ikke forstand til å " lese " hvordan et dyr vil oppfatte situasjonen .

Det er nå slik en gang at ikke alle har store romslige bur/ hønsehus til hønseflokken sin og når da matmor med en eller flere barn skal inn i rommet hvor hanefar rejerer og det blir trangt om plassen skjer det svært ofte at hanefar sier ifra  og hans måte å advare på er å gjøre utfall mot den/ de som tar så stor plass i hans teritorie .. Det er da det ofte skjer .. Hanen " angriper " barn eller voksen .. Ikke så rart når vi tenker oss om ikke sant !? 😙 ..

UNGHANEN VOKSER SEG TIL ..

De fleste som skaffer seg en hane starter opp med en flokk med unghøns og en eller flere unge haner . Som vi vet står hanen før kjønnsmodning lavt på rangstigen og nyter ingen respekt .. enda ...

Unghanen er som regel like tillitsfull som resten av flokken og kan bli nokså tam både mot voksne og barn .. Så blir den kjønnsmoden ..

Unghanen nedkjemper sine konkurenter i flokken  og parer sine første høner  og er fortsatt " en grei kar " ..

Så en dag er denne hanen voksen og med alt dette medfører for en hane ... Han er da en ung viril hane med full kontroll på sin flokk og hans beskytterinstinkt er sterkt fremtredende .

 

Du kommer inn  i hønsehuset ditt en dag og det som møter deg er som regel en tøffing som reiser halskragen , tripper lett på tå med utspilte vinger før han " angriper " deg ..( Noen individer er overraskende intense i sine utfall ) .

Vi prøver igjen litt seinere og med samme nedslående resultat .. Vi blir " angrepet " .Hanen er blitt mannevond !! ( tror vi ..🤭 )

Hanen behøver ikke nødvendigvis fly på deg eller andre  for å virke truende og er det en stor hane så skremmer han lett bort " trusselen " som kan være barn , naboen , hønsepasseren osv  kun ved å se " sint ut "der han løfter halskragen og står bredbeint med vingene lett utspilte og stirrer ... lenge ... rett på trusselen han står ovenfor ..

Det jeg vil først si er at dette er naturlig adferd hos for hanen . Det er den metoden en hane vil bruke for å ta vare på og forsvare sine høner . Haner gjør gjerne utfall i det du løfter ei høne som protesterer litt mot dette og da her han på plass for å sjekke ut hva dette er ..

Alle hannfugler uansett art vil være til en viss grad territorial og hevde sin rett så med andre ord HELT NORMALT .

 Kan vi leve med det ? Ja til en viss grad ...

Kan adferden endres ? Ja til en viss grad ...

Det finnes flere teknikker for å endre dette UTEN å utøve noen form for vold mot hanen .

 

TEKNIKKENE SOM KAN BRUKES .

Jeg har hatt mange haner gjennom årene og har fortsatt flere haner da jeg driver med avl av rasehøns og det er svært sjeldent jeg må gå til det skritt å avlive en hane på grunn av hans beskytterinstinkt .

Den " negative  adferden " vi ønsker å endre sitter i hanens gener og det er ikke gjort i en håndvending å endre dette  ,så tålmodighet og en bestemt instilling fra deg som hønse eier må til 😉 .

Det vi må gjøre er å sette oss selv i en høyere posisjon enn hanen ( Hiearkiet/ rangorden )  det skjønner nemlig disse flokkdyrene godt .

En metode som gjerne fungerer på unge overmodige individer er å overse slik adferd .

Ha på deg høyskaftede støvler ( så du ikke blir oppklort på legger og  bein  og langermet genser / jakke og ikke minst .. klippe hanens sporer hvis de er lange.. ) , så trer du inn på hanens " revir" .. Han tøffer seg gjentatte ganger men det du da skal gjøre er å opptre normalt og overse totalt disse utfallene fra tøffingen . Dette skal du gjøre ofte .. løft på hønene , rydd og " fortyrr " flokken med dine gjøremål .

Når hanen skjønner at du ikke bryr deg og er en sterk " flokk leder " vil han bli mindre intens i sine utfall og til slutt gi opp å utfordre deg ( barn bør/må også bli innlemmet i dette så de vet at dette er ingen farlig hane og at hanens jobb er å beskytte sine flokkmedlemmer  ). 

En annen metode er å løfte tøffingen opp å gå " tur" hvor hanen plasseres godt i armkroken og hvor du overser alle hans forsøk på å slippe unna .

Hold et fast grep om beina hans slik at flukt bort fra deg ikke kan skje . Jeg velger ofte å undersøke hanen og bruker mye tid på denne undersøkelsen ,med god kontroll på hanen hele tiden .

Dette skal du gjøre ofte ( hver gang hanen prøver å utfordre deg ) og gjerne flere ganger pr dag hvis du har mulighet til det .

Det hanen oppfatter er at hver gang han oppter negativt vil det gi han en ny tur på armen ( hvor han helst ikke vil være og hvertfall ikke med kos og klapp eller en  undersøkelse   ) .

Dette er de to metodene jeg velger å bruke på mine haner hvis de skulle utvikle en adferd jeg ikke ønsker ... vel det tar tid men hverken hanen eller jeg tar skade av det og hanen er sikret et langt liv 🙂.

En annen ting som haner slett ikke synes er greit det er å bli nappet i halen / stjerten ( som regel så springer litt opprørte unna når de blir nappet bak 😙 .)

Det henger sammen med at hanen føler da at det er den som blir " jaget " og ikke han som " jager " bort en trussel / konkurent . Det har vist seg ved flere tilfeller hvor dette er prøvd og ser ut til å virke 🙂. Superenkelt og ingen skade skjedd for hanen .

Husk også at hanen må ikke jages av folk .. Disse "triksene "som jeg velger å kalle det skal ikke utøves annet enn når hanen viser med sitt kroppsspråk at han utfordrer deg !

Husk bare på at dette tar tid og metodene fungerer som regel på individer som ikke er aggressive av natur men er i en ungdommelig fase hvor hormoner bidrar til hanens overbeskyttende adferd .

NÅR MÅ HANEN MØTE ØKSA ..

Det første jeg vil si er at dette er ingen fornøyelse å avlive hanen og vi bør velge denne utveien kun når andre ting først er forsøkt .

Når hanen er så utagerende og aggressiv at ingenting har innvirkning eller at alle andre metoder er prøvd uten at hanen endrer adferd må desverre øksa velges .

Haner som ikke endrer adferd etter sin ungdommelige hormon periode og ikke ser ut til å bli den rolige trygge flokklederen den burde bli avlivet til det beste for dyret . Et utrykt individ som ikke finner sin plass lever med mye stress som ikke er godt for individet selv eller flokken det befinner seg i ... 

Det vi imidlertid kan tenke på er at temperament er arvelig og en hissig hane avler også hissige høner / haner og bør derfor aldri brukes i avl .

Slike haner med en agressiv adferd ( sees gjerne allerede i kyllingkassen )er også ofte svært brutale mot hønene i sin flokk  , og hanen øker sin parings sekvens for å hevde seg i flokken og hønene tvinges til mer paring enn det som er naturlig i flokken og det kan bli så ille at hønene søker gjemmeplasser for å få litt fred fra en slik hane .. Altså ingen videre god hane på flere områder ..

Når du velger deg hane som skal brukes i avl så se på alle ting ved dyret . Han skal være rolig ( voksen ) ,varsle fare , samhandle med høna om reirplass , være en naturlig beskytter av flokkens kyllinger , finne mat/ gobiter til sine  høner , beskytte og være en generelt en  trivelig hane .

Hvis det er en rein raset hane av en bestemt rase skal han selvfølgelig ha alle de rasetypiske trekkene , rett farge og størrelse og ikke minst et gemytt som kjennetegner rasen .

MYTENE OM HANEN ..

Det eksisterer endel " myter " angående hanen og den første myten er at haner som temmes og er vant til menneskelig håndtering blir mer agressive mot folk ?.. .

Dette er en myte !

Det er i hovedsak hormoner som invirker på selve individet og temming VIL IKKE gi mer aggressive dyr .

 Haner som håndteres hardt , bankes , sparkes , slåes ( noen vil kalle det bestemt håndtering  .. ) blir gode / ydmyke individer ?.. .

Det er en myte  !

Snarere blir hanen et individ som er redd mennesker og enda mer ustabil i sin adferd .

 Hanens " aggressive " oppførsel kan kureres med å plassere han innestengt og mørkt ? ...

 Det er en myte !

Hanen blir utsatt for en traumatisk opplevelse som ikke hører hjemme der det utøves god dyrevelferd !!

Haner av blandinger blir ikke aggresive i motsetning til reinraset ?...

Det er en myte !

Det finnes raser av fjørfe som ikke lar seg temme og eller er sky mot mennesker av natur . Adferd uavhengig om den er agressiv eller ikke .. er ofte knyttet til selve individet .

 Høy innavlsgrad gir aggressive dyr ( haner ) ?..

 Dette er en myte !

Linjeavl gir ikke mer aggressive dyr hvis ikke individene i linjen er aggresive .

 

Vi må ikke dyrke disse " mytene " som fortelles  ,men heller søke etter hva som ligger i dyrets natur , det er opp til oss dyreeiere å forstå hva som skjer i de forskjellige fasene dyret går igjennom fra klekking til voksen alder . 

Fjørfe er fra naturens side byttedyr ( de har hverken hoggtenner eller andre skumle egenskaper 🤪 ) , og har da ingen aggressiv adferd annet enn mot konkurenter innad i flokkstrukturen de er en del av . Vi må ikke forveksle konkuransen om retten til å lede og reprodusere seg med " aggressivitet " .