ER HØNSEHOLD VANSKELIG .. ?

Når du leser på hjemmesiden min så kan nok hønsehold virke både komplisert og vanskelig men det er det ikke 🙂 . På grunn av sidens inndeling av temaer så kan det se slik ut .. men dette er fordi det er endel ting å lære seg , lover , vedtekter og regler må nødvendigvis være med fordi hønsefugler .. altså , høner , vaktler , kalkuner osv er pr definisjon husdyr / produksjonsdyr å regne . Derfor er det knyttet endel regelverk til dette 🤭 .

Selv om du / dere ser for dere en liten flokk med høner som skal gi egg / kjøtt og samtidig være til glede for barna som kos og hobby og ville si at hønene våre er kjeledyr .. er de altså ikke det .

Å holde høner en noe av det enkleste vi kan drive med når det kommer til dyrehold . Hønsefugler krever svært lite for å trives , holder seg stort sett friske og lever nokså lenge .

Jeg håper at mange flere ser verdien av å holde sin egen lille flokk med

høner slik at både voksne og barn får gleden av å ta vare på dyr og ikke minst i dagens samfunn ser vi at det ikke alltid er viten om at det er mye resurser i en liten flokk med høner 🙂 .

Sett deg inn i de lover å regler for dyreholdet som gjelder der du bor . husly , mat og vann .. litt tid til dyra må du jo også ha .. men verre er det altså ikke !