NYKLEKTE KYLLINGER .

Når du venter kyllinger  fra maskin så ha noen ting klart på forhånd.
Jeg gjør det hvertfall slik.

* Kyllingkassen klar med sand som underlag,  friskt vann og kyllingfòr (bruker Opal 0 -8 uker ).

Annet proteinrikt fòr går også bra ) Varmelampen skal ha stått på en stund slik at hele kassen er varm og god.


* Sett inn kyllingene fra maskin( når alle er klekket og tørre )... under varmelampa slik at kyllingene vet hvor varmen er .


* Kyllinger har noe plommemasse i seg så behovet for å spise bør ikke komme med en gang, vann er derimot viktig og vannautomaten skal være lett tilgjengelig for kyllingene.


* Sjekk kyllingene med jevne mellomrom uten å forstyrre de for mye ...Blir kyllingene uroet for mye de første timene kan de få problemer med å orientere seg i kassen sin.


*Jeg fjerner med en gang kyllinger som jeg ser det er noe galt med. Disse blir avlivet raskt og humant.
Kyllinger som går i "spagaten", unormal hodestilling og svak livskraft fjernes.


Du vil komme borti endel forskjellig når du ruger frem mange kyllinger. Noe av dem klekkes med defekter som kan være arvelig eller feil som er oppstått under ruging (feil temperatur, fuktighet og lignende ting).


Ikke bruk mye tid på svake kyllinger...de blir svake individer som voksne fugler også. Det er min erfaring.

1 -2 UKER GAMLE KYLLINGER .

I løpet av kyllingens 1- 2 leveuke vil det gjerne falle bort noen kyllinger. Ikke alle kyllinger er like livskraftige, og de svakeste som ikke greier å få i seg nok mat og vann vil bukke under ganske fort. Dette er naturens måte å velge ut individer på.


* Nå kan du begynne å gi grønt i form av gress, salat, agurk og mais m.m.  
Hakk det opp i ganske små biter slik at kyllingene får snadderet i seg uten problem.

Å gi grønt ved siden av ordinært fòr gjør at kyllingene vokser fortere, og de legger på seg mer men husk at kraftforet alltid skal ha første prioritet selv om tilskudd også er bra å gi .

Kyllingene blir mer vitale og nysgjerrige når de får ny mat å smake på. Dessuten så trigger det hønsenes matsøking også.

5 -6 UKER GAMLE KYLLINGER .

Når kyllingene har blitt ca. 5-6 uker begynner jeg å velge ut de kyllingene jeg vil la vokse opp.

Jeg ser etter at kyllingen har rette fine tær, kam uten feil (de fleste hanekyllinger begynner å utvikle kammen nå), bra størrelse på kropp, rett fjærfarge i forhold til alder.

Det er viktig at kyllingkullet vokser jevnt og kyllinger med svak tilvekst fjernes .


Men det viktigste av alt: De må være sunne og friske.
De kyllingene jeg vil ha eller selge videre blir da påsatt fotring eller merkes på annen måte .

UNGFUGLER I OPPVERPING 18 -24 UKER.

Jeg lar ungfuglene gå i samme flokk frem til hønene når verpeklar alder, og dette går veldig bra.


Unghønene blir satt over på oppdrett 2 og får grønt i tillegg til f.eks korn og slike ting ved siden av ( viktig å gi kro stein ved siden av når hønene får tilbud om tillegg som korn , for erter osv ).

 

Det kan hende du ofte ser at de første eggene er blodige ( blodflekkete ). Dette er ganske vanlig og det går fort over.


Unghønene legger egg på tilfeldige steder til å begynne med, og du finner gjerne egg på gulvet og ikke i verpekassene den første tiden..


Legg de første eggene i verpekassene (eller plastegg). Da tar unghønene fort hintet om hvor du vil at de skal verpe.

DEN VOKSNE HØNA 24 UKER - .

Når unghøna har kommet gjennom oppverpingsfasen og legger jevnt med egg slik hun skal er høna voksen . Høner som lever med hane vil la seg pare og vil da kunne legge befruktede egg .

Husk på at unge høner ikke legger egg den første tiden som har optimal vekt til utruging .

Grunnen at vi hele tiden skal vente til at eggene har idealvekt for ruging er at da sikrer vi at de neste generasjonene med høns legger like store egg , kyllingene er i riktig størrelse når de klekkes og har de rette forutsetninger ved klekking .

Den voksne høna  spiser nå alt den blir tilbudt og har også sin plass i flokken .

Høna vil nå legge jevnt med egg ( befinner seg i toppverping som det kalles ) frem til den første myteperioden inntreffer . Høna burde nå ha et tilpasset for hvor høna får kalsium tilskudd hvis det er behov .