VIKTIG ! .

Ved slike infeksjoner som ofte forårsakes av sopp / bakterier må man for forsikre seg om at kremer / dråper og lignende skal være beregnet til matproduserende dyr .

 

Aldri bruk krem / dråper bregnet på mennesker uten å ha snakket med en veterinær først . Det er mange preparater som virker utmerket på oss men ikke har samme effekt hos dyr eller at virkestoffet er forbudt eller ikke er testet ( har MRL verdi ) for produksjonsdyr .

Dette er svært viktig slik at du ikke behandler dyrene feil eller med feil preparat . Søk alltid etter natupreparater FØR du benytter et veterinærpreparat . Alle preparater har bieffekter eller påvirker  / sykdommen / parasitter dyret så bruk så lite medisiner som mulig . Forebygging er alltid det beste middelet mot sykdommer så ha det i bakhodet før du tyr til medisin  til dyra dine .

Selv om kremer / dråper  ofte inneholder svært lave konsentrasjoner av et virkestoff så sjekk alltid dette før du påfører dette på dyret . Desverre så er det mange som ikke tenker over at det gjør mer skade enn gang  for dyrene våre .

 

NÅR MÅ VI BRUKE VETERINÆR MEDISINER TIL VÅRE FJØRFE ? ..

Vi som holder  fjørfe vil som regel unngå å bruke kunstige stoffer på dyra våre og vi prøver gjerne kjerringråd og ulike naturpreparater .

Det er jo gjerne slik at vi ikke vil påføre dyra våre kunstige stoffer som igjen overføres til egg og kjøtt da mange av oss vil ha så naturlig mat som mulig 😙 ..

Men noen ganger så tilsier dyrets helse eller tilstand / sykdom at vi må bruke veterinærmedisin og takk å pris for at det finnes slike preparater som kan hjelpe dyra våre når det er nødvendig 🙂.

Vi skal bruke godkjente medisiner for dyr og ikke prøve oss frem med ulike preparater ment til mennesker ... det kan nemlig føre til døden hos dyret og vår plikt til å hjelpe skal være gjeldene i et hvert dyrehold .

På denne siden vil jeg ta for meg preparater jeg kjenner godt til og som jeg har egen erfaring med .

Husk ALLTID å få korrekt informasjon fra veterinær når det gjelder dosering og rett bruk av middelet du ber om . Denne siden er kun veiledende og ikke utformet av veterinær .

COPPERSECT VET *

Dette veterinærpreparatet brukes til å bekjempe luseangrep på blandt annet fjørfe selv om middelet er beregnet på andre hus dyr arter i utgangspunktet .

Det som er viktig  ved bruk av preparatet er riktig dosering og tilbakeholdestiden på egg / kjøtt .

Blandings forholdet er slik . 1 ml coppersect x 19 ml vann ( blandes godt ) . Påføres med dusjeflaske eller engangssprøyte uten nål . Middelet skal fordeles over hele dyrekroppen .

Denne dosen holder da til et middels stort dyr ( 2,5 -3,5 kg ) . Behandling gjentas etter ca 7 dager for å bekjempe larver som enda ikke var klekket under behandlingspunktet . Egg / kjøtt skal ikke spises under behandling og holdes tilbake minst 14 dager etter siste behandling .

Viktig å huske på at hos pattedyr som dette middelet opprinnelig er beregnet for er stoffet virksomt i dyrets blodbane opptil 4 uker etter behandling så er du usikker skal du heller vente en uke eller to ekstra før du benytter deg av egg / kjøtt fra behandlede fugler .

IVOMEC VET *

Dette praparatet brukes mot innvollsparasitter som forskjellige rundormer og lungeorm . Middelet er effektivt .

Middelet skal gis rett i dyrets nebb og dosering er da 2,5 ml pr 10 KG dyr ( tilsvarer 0,2 mg ivermektim pr kg ) .

Bruk da gjerne engangssprøyte til behandlingen . Hold tilbake egg / kjøtt minimum 14 dager etter siste behandling . Dyrene behandles to ganger med 14 dagers opphold .

PANACUR VET *

Dette middelet brukes mot rundormer  , lungeorm og enkelte arter av bendelorm .

Middelet virker på fullvoksen orm , larver og egg av orm . Dosering er 2ml pr liter vann og gis i 10 dager .

 Ved behandling av lungeorm skal det behandles i 10 døgn . Middelet kan gis rett i nebbet og dosering er da 1/2 ml pr 3,5 kg høne og behandles i 3  - 5 dager .

 Egg / kjøtt holdes tilbake minimum 9 dager etter siste behandling .

PANACUR AQUASOL .

 

Egenskaper

Klassifisering: Fenbendazol tilhører benzimidazolgruppen og har effekt på voksne og umodne stadier av nematoder, samt en ovicidal effekt på nematodeegg.
Virkningsmekanisme: Hemmer energimetabolismen hos nematoder, og hindrer polymerisering av tubulin til mikrotubulus. Dette forstyrrer viktige strukturelle og funksjonelle egenskaper i innvollormens celler, slik som dannelse av celleskjelett og mitosespindler, samt opptak og intracellulær transport av næringsstoffer og metabolske produkter.
Absorpsjon: Kun delvis.
Fordeling: Fenbendazol og dens metabolitter distribueres i hele kroppen og når høyeste konsentrasjon i leveren.
Metabolisme: Metaboliseres raskt i lever, hovedsakelig til oksfendazol og oksfendazolsulfon; aktive metabolitter. Oksfendazol er hovedkomponenten påvist i plasma, denne står for 2/3 av total AUC.
Utskillelse: Eliminering av fenbendazol og dens metabolitter skjer primært via avføring og i liten grad via urin.
 

Forsiktighetsregler 

Behandling av kyllinger
 
 Høns: Ascaridia galli og Heterakis gallinarum: 1 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,005 ml Panacur AquaSol) i 5 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av høns som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av høns som skal behandles × 0,005 ml = ml produkt/dag. Capillaria spp.: 2 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,01 ml Panacur Aquasol) i 5 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av høns som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av høns som skal behandles × 0,01 ml = ml produkt/dag. Administrering: For bruk i drikkevann. Se pakningsvedlegg for flere detaljer angående fremgangsmåten.
 

Tilbakeholdelsestider

 Høns: 6 døgn ved dose på 1 mg fenbendazol/kg, 9 døgn ved dose på 2 mg fenbendazol/kg.

 

CURAVERM VET *

Middelet kan gis  direkte i nebbet eller blandes i en liten mengde vann og dosering er  2 ml pr 10 kg kjøtt og gis da som " engangsdose" . Gjenta etter 1 mnd .

 Middelet bekjemper en rekke arter av rundormer og bendelorm  . Middelet har ingen kjente bivirkninger og er skånsom mot tarmsystemet .

 Middelet tåler frost og mister ingen virkning etter opptining . Rystes godt før bruk .

TERRAMYCIN VET *

Dette middelet er et bredspektret antibiotikapulver som er blant annet beregnet på fjørfe .

 Middelet kan gis både i nebbet , drikkevann og dyra skal kun tilbys vannet med medisin til angitt dose er drukket opp .Pulveret kan også strøs over kraftfor men blir da noe unøyaktig i forhold til dosering .

Middelet virker på infeksjoner i mage / tarm , gul knop( klamydia) spesielt hos duer  og ørebetennelse forårsaket av bakterieinfeksjon .

Dosering er 50 mg pr kg kroppsvekt ( 1 måleskje ( 5 gram pulver ) pr 20 kg ) . Terramysin gis i 2 døgn ved behandling .

Egg / kjøtt holdes tilbake i 7 døgn .