DRØMMEN OM MASSE EGG ..

Mange hønseeiere stusser over at det blir mindre egg enn forventet fra flokken de har og ofte får de mange forskjellige svar .

På denne siden så tar jeg for meg dette og hva som KAN være grunner til at flokken / høna ikke verper slik de skal og hva som kan  gjøres / prøves for å rette opp dette .

Det er slik at mange av våre raser ikke legger en stor mengde egg og feilaktig / mangelfull vektlegging på rasen / linjen ved avl av nye generasjoner av høner .

 Det første vi må tenke på er hvilken rase har vi  .

Er det en rase som er kjent for gode verpeevner ?

Er linjen vi har kjent for sin produktivitet ?

Er linjen hele tiden avlet for å fremme / holde verpeevnen på topp ?

Det er en kjent sak at når vi har en sjelden rase eller en rase som er svært populær avles det ikke på disse evnene men kun på antall kyllinger slik at rasens popularitet holdes ved like og at etterspørsel dekkes ... Dette gjør at  de gode egenskapene ikke fremmes men begrenses , og rasens evner svekkes .

 Vi ser det på en rekke populære raser idag at avl som ikke ivaretar rasens egenskaper gir dårlig avkastning iform av egg og korte biologiske år .

Så holder vi heller ikke våre dyr slik at verping skjer men holder våre høns under naturlige forhold slik at de blir mer sesongverpere enn de behøver å være  ( verping fremmes med godt lys som igjen setter igang verpingen via dyrets hypofyse ) .

Har du høns fordi du vil ha tilgang på dine egne egg året rundt må du altså sørge for at  dyrene er av  en rase/ blanding med gode egenskaper , sørge for riktig og rett daglengde med nok lys , riktig foring med nok protein og ikke minst fornye flokken med nye unghøns med jevne mellomrom . Gamle høns verper ikke særlig godt .

VERPEHYBRIDEN .

Det er ikke til å komme utenom at dagens moderne verpehybrider er de beste innenfor egglegging og en verpehybrid legger da 300 egg iløpet av en periode på 50 uker .

Ingen av dagens hønseraser oppnår et slikt antall egg pr år som  vår moderne  verpehybrid altså 😉 .

Selv om verpehyppigheten avtar etter denne perioden er det slik at plommestoffet er konstant og vi vil da få egg som har større plomme ( store egg ) .Eggehviten er konstant så denne  blir det da ikke mere av .

Det samme gjelder skallmengden og mange opplever at  store egg har et svakere skall og det  har ingen effekt å tilføre  store mengder kalsium via foret da skallkjertelen produserer den samme mengden skall uavhengig om egget er stort eller lite .

FAKTA OM VERPING OG VERPE EVNE .

Først litt fakta om vepring hos fjørfe . Tamme hønsefugler blir kjønnsmodne når de er 18-24 uker gamle .Fra dette tidspunktet legger høna nesten et egg daglig uten den sesongmessige variasjonen vi ser hos ville arter .Den sesongmessige egg produksjonen hos ville fugler er nær knyttet opp mot daglengden .

For å få ei høne til legge ett egg pr dag brukes det da et lysprogram uten avtagende daglengde .Når i tillegg eggene blir fjernet , blir høna stimulert til å legge nye egg .

Hos høna er tidsintervallet mellom hver egglegging 24-28 timer avhengig av rase / alder . Det betyr at tidspunktet skjer litt seinere hver dag og at høna hopper over en eller flere dager før den begynner å legge egg igjen .

Den første tiden etter kjønnsmodning ( oppverping ) er preget av uregelmessig aktivitet hvor høna kan legge flere egg eller  ett egg daglig eller ett egg annenhver dag .I denne perioden kan det opptre mange unormale egg ( egg med bløte skall ,doble plommer , unormal eggform osv ) .

Etter et par uker blir imidlertid alt mer regelmessig og normalt . Eggproduksjonen er på topp etter 6-10 uker ( toppverping ) og daler sakte over en periode på 40-50 uker . Etter dette blir produksjonen dårligere og høna går inn i myting ( fjørfellingsperiode ) .

NÅR VERPER HØNA MEST .

Våre høns er ikke slik laget at de verper så lenge de lever men det er faktisk det første leveåret ( frem til første myting i voksen alder ) hønene verper på sitt beste . Etter hver myteperiode dyret går gjennom senkes verpeevnen med ca 15 % .

Ei høne klekkes med omtrent 480.000 eggceller og 250-500 utvikler seg til modne iløpet av en verpeperiode ( dette er da hentet fra eggproduksjons industrien og gjelder da verpehybrider )  .

Når det kommer til våre mere kjente raser ( mange av dem har vært i eggproduksjon i tidligere år ) er antallet egg vesentlig lavere .

Så hvis du har en flokk med en rase som"  i vår verden " går for å være en god verperase kan du beregne ca 270 egg første leveår så går dette tallet ned for hvert år etter det .

1 år i ei hønes liv er ikke fra det øyeblikket hun klekkes men  regnes da den perioden høna verper ( biologisk år ) slik regnes da alderen på høna ut 😉 .

Det vil enkelt forklart være slik at en verpehønsprodusent avler på de individene som har et så langt biologisk år som mulig ( tiden fra verping starter til første myting inntrer ) slik at dette året varer så lang periode som mulig ( opptil 50 uker )  ,mens vi med våre vakre raser akseptere at dette året hos våre høner er vesentlig kortere ( ca 26 uker ) .

Så hvis du beregner det slik må du inn med nye høner annet hvert år for å holde nivået med egg optimalt til enhver tid .

RASEOVERSIKT OG VERPE EVNE .

Toppverpere : ( Et lite utvalg av de som regnes som de beste verpere blant våre raser ) 

Rhode island red :

Type : Tung

 Egg  : 62 gram .

ca 240 egg pr år. 

Italiener .

Type : Lett.

Egg : 60 gram.

Ca 230 pr år .

Dansk landhøns .

Type : Lett .

Egg : 58 gram.

Ca 200 pr år 

Barmvelder .

Type : Tung

Egg : 60 gram.

Ca 200 pr år .

Lutter høns .

Type : Lett

Egg : 57 gram.

Ca 200 pr år .

Orloff .

Type : Tung .

Egg : 58 gram 

Ca 200 pr år .

Cream Legbar .

Type : Lett.

Egg : 60 gram.

Ca 220 pr år .

Rhreinlender .

Type: Tung.

Egg : 58 gram.

Ca 220 pr år .

RASEOVERSIKT OG VERPE EVNE .

Middels gode verperaser . ( Et lite utvalg av alle de rasene som finnes ) 

Araucana :

Type : lett .

Egg : 58 gram .

Ca 180 pr år 

Andalusier .

Type : Lett .

Egg : 60 gram

Ca 170 pr år 

Jærhøns.

Type : Lett .

Egg : 57 gram.

Ca170 pr år .

Cochin.

Type : Tung.

Egg : 55 gram.

Ca 160 pr år .

Orpington.

Type : Tung.

Egg : 58 gram.

Ca 175 pr år .

Monorka.

Type : Lett .

Egg : 63 gram.

Ca 170 p år 

GODE KOMBINASJONSRASER .

Australops .

Type : tung .

Egg : 60 gram.

Ca 230 pr år .

Maran .

Type : Tung.

Egg : 62 gram

Ca 220 pr år .

New Hampshire .

Type : Tung .

Egg : 60 gram .

Ca 160 pr år .

Wyandotte .

Type : Tung.

Egg : 57 gram.

Ca 220 pr år .

 

GODE SLAKTEHØNS .

Sussex.

Type : Tung

Egg : 60 gram .

Ca 220 pr år 

Plymuth rock .

Type : Tung.

Egg : 55 gram.

Ca 170 pr år .

Nakenhals .

Type : Tung.

Egg: 58 gram.

Ca 180 pr år.

Faverolles .

Type : Tung .

Egg : 57 gram.

Ca 170 pr år .

RASER SOM IKKE ER NOE STORE VERPERE .

Silkehøns .

Type : Urdverg 

Egg : 38 gram.

Ca 100 pr år .

Sebright .

Type : Urdverg .

Egg : 30 gram.

Ca 60-80 pr år .

Røde jungelhøns.

Type : Lett .

Egg : 27 gram.

Ca 30 pr år .

Ko shamo .

Type : Urdverg .

Egg : 32 gram.

Ca 90 pr år .

Chabo.

Type : Urdverg

Egg : 30 grm.

Ca 100 pr år .

Ayam Cemani .

Type : Lett

Egg : 45 gram.

Ca 80 pr år 

Fønix .

Type : Lett

Egg : 52 gram.

Ca 80 pr år 

Dverg Cochin .

Type : Urdverg

Egg 38 gram.

Ca 80 pr år .