DEN VIKTIGE ... HANEN !

Mange som har en flokk med høner ønsker seg også kyllinger etterhvert og hane i flokken er da en selvfølgelighet 🙂! 

Visst kan man kjøpe rugeegg men det er da et sjansespill på om de kjøpte eggene er befruktet og vil du være sikker bør du skaffe deg egen hane .

Det er nemlig slik at haner ikke befrukter like godt hele året og jeg vil forklare hva som kan påvirke dette ..

Det er ofte slik at vi da blir skuffet når vi kjøper egg i den tro at alle er befruktet og vil gi kylling uansett årstid . Selgeren av eggene er ofte i samme tro da hanen kan se aktiv ut men da ikke leverer slik han burde .  

 

HANENS REPRODUKSJONSEVNER .

Hannkjønnsorgaene består av to testikler med tilhørende utførselsganger ( bi-testikkel og sædleder ) i motsetning til hos hunnfugler er begge sider godt utviklet . Testiklene ligger plassert  inn mot ryggen rett bak dyrets lunger . De er bønneformede og gule på farge før kjønnsmodning . Etter kjønnsmodning skifter de farge og er helt hvite .

Haner kan betraktes som kontinuerlig paringsdyktige selv om om variasjoner i aktiviteten forekommer og er normale . Haner blir generelt paringsdyktige i en alder fra 16 uker til 20 ukers alder men det er store variasjoner mellom ulike raser .

Hvis vi ser på våre tamhøns sine  ville slektninger så skiller en ting seg vesentlig ut .  Jungelhønsene har naturlig sin reproduksjonstid på våren .

Da er sjansen størst for befruktede egg . Dette har sammenheng med at mattilgangen er god ,temperaturen er god og sjansen for levedyktige kyllinger som vokser hurtig og holder seg friske er best på denne årstiden . Altså er sjansen for topp befruktning aller størst på vår / forsommer .

Jeg er av den oppfatning av at dette bør vi også ta hensyn til når vi avler på våre høns . Erfaringsmessig lykkes jeg med større kull på kyllinger på denne årstiden , hanen er i god kondisjon etter å ha fått god pleie gjennom vinteren og fungerer da optimalt med sine utvalgte høner . 

HVA SER VI ETTER HOS EN HANE ..

Hanene skal ha rød stor og fin kam / hakelapper .( Ikke for mye blå skjær i kammen ).

De skal ha helt klare øyne og fin rødme i ansiktshuden. Rødme nedover bein og rundt haseledd.

Haner med for mye blå skjær og  som er bleike kan være tegn på at de ikke har nok energi tilførselog derfor ikke produktive. God rødfarge rundt kloakken er et sunnhetstegn også  .

  Temperatur i huset er viktig for hanene fordi hanene har ikke lagret fett reserver i kroppen (  for magre  dyr har en lavere produksjon / dårlig kondisjon )  . Haner lagrer ikke kroppsfettet slik høner gjør og er sjeldent for feite .. snarere tvert imot .

Fjærdrakten skal være av god kvalitet ,glansfull og fullt befjæret . Rødskjær i huden indikerer at hanen er befruktingsdyktig og i god kondisjon .Hanen skal ha selvtillit ( giraffholdning = god kondisjon ) .

Innen verpehønsproduksjonen er dette helt klare punkter hos hanene som skal brukes for befruktning så vi har da noe å se etter innenfor hobbyholdet også 🙂 .

HVORDAN FÅ HANEN I KONDISJON .

Har hanens tesikkelstørrelse noe å si .. ? Ja , det har alt å si  😉 . Haner med for små tesikler vil ikke  befrukte enkelt å greit . Det vi vet påvirker hanens testikler er riktig næring , nok næring / vitaminer , miljø .

Hanens testikkel begynner ikke å vokse vesentlig før lysstimulering ( lysmengden øker naturlig utover tidlig vår ) . Testikkelvekst fra 18 uker til 22 uker er 2-5 gram ( full daglengde ). Det tar 4 uker til testiklene er store nok til at hanen har tilstrekkelig med spermieproduksjon. Det er altså viktig at hanen rekker å bli voksen før han benyttes i avl .

En hane i god produksjon har testikler på over 18-25 gram. Gi hanene nok kraftfôr til riktig vektutvikling. Hanene skal ikke slankes på noen tidspunkt. Slanking av brystmuskelen går ut over testikkelvekt og spermieproduksjon.

Pass derfor godt på når hanene ikke klarer å spise nok ( haner kan oppleve stress hvor flokken er for stor , for mange konkurrerende haner osv ) . Dette kan opptre  fra 23-30 uker.

Gi nok kraftfôr  i denne perioden og tilsett E-vitamin som fremmer produktiviteten i testikklene .

Det er sammenheng mellom kroppsvekt og testikkelvekt. For å kontrollere hanevekt og fôrmengde, må en veie hanene manuelt 1 gang i uka.  Det er viktig med god vektstyring fra 18 uker til dyra er kjønnsmodne ( her er rasens  optimale vekt viktig ) .

Vær også obs på følgende .

Haner som har fått frostskader kan / vil tildels være ufruktbare en lang periode  . Dette høres nok rart ut men slike skader går utover hanens evner til reproduksjon .

Derfor er det viktig å sørge for gode forhold slik at skader unngås på hanens fysikk .

 

Det er også viktig med riktig andel haner i forhold til høner .

Her er det store variasjoner når det kommer til antall høner . Tunge raser 4-6 høner pr hane , landhønstyper , 14-16 høner pr hane , dverghøns 5-7 høner pr hane .

For mange høner gir deg ikke flere befruktede egg men  høyere andel blanke egg .

HANENS FRUKTBARE ALDER .

Hos høner vet vi at verpe evnen går nedover for hvert biologiske år de går igjennom , mytingen reduserer også eggmengden for hver gang den opptrer , så hos høner regner vi de første 2-3 år som de produktive årene hvor hønene potensielt kan gi mange befruktede egg .

Hvordan er det så med hanen og alder .. Haner har også sin "  høytid " frem til de oppnår 3-4 års alder .

Eldre haner ( enn 4 år ) vil trenger mer stimuli og bedre tid på å komme i god kondisjon .

Eldre haner er mer selektive når det kommer til " favoritthøner " og holder seg ofte til noen få høner enn å betjene større flokker med høner og er det er da alltid lurt å benytte sekundærhaner når flokken overhode begynner å kjenne sin alder .

Med sekundærhaner mener jeg da yngre haner som samtidig står lavere i hierarkiet men med høy nok status i flokken til at de blir godtatt av flokkens høner .