KAN DE LEVE SAMMEN ...

Både høns og kaniner er svært populære dyrearter og mange ønsker å ha disse sammen og det skaper alltid diskusjon ..

Kan man ha disse sammen uten at det skaper konflikt ? 🤔.

JA .. under visse betingelser går dette veldig bra .

 Hvis man ser på begge arter er de begge flokkdyr og i vill tilstand lever i " familiegrupper så begge arter er sosiale av seg  , liker tempererte forhold og liker oppmerksomhet ,men der stopper de fleste ting de har tilfelles .

Skal du ha disse artene sammen så sørg for å oppfylle noen behov .

Når det gjelder kanin så liker disse å grave ganger under bakken  ( lage seg bol ), sove trygt i en haug med høy og ha egen plass hvor de gjør ifra seg og god plass til bevegelse .Kaninen må ha mye  fiber i sin kost i form av kraftfor og høy og annet fiberikt materiale .

De er videre avhengig av å spise sin avføring to ganger slik at de får utnyttet alle næringstoffer og vitaminer . Kaniner er teritoriale selv om de er sosiale av seg ( HUSK DET 😉 ) . Kaniner er  følsomme for støv og får lett respirasjonsutfordringer av et støvete miljø . Det viktigste er at kaniner IKKE tåler hønsefor særlig godt  og vil / kan utvikle ulike alvorlige sykdommer. Ha aldri en ensom kanin med en flokk med høns .. de er avhengig av sin egen art også .

 Høns lever fint i flokk men lar seg lett skremme av raske kvikke dyr ,vagler seg høyt om natten ,skiter der det passer seg , og har et strengt hierarki .

Høns støver mye . Høns er til en viss grad teritoriale ( særlig hanen ) . Videre tåler høns kaninfor men kan / vil fort forurense kaninens viktige fiberkilde høy noe som da er en utfordring og kan også  skape sykdommer hos kaniner . 

 Ha gjerne høns og kanin sammen på et stort uteområde men holde dem adskilt innendørs til det beste for hver av artene . Mange er bekymret for  ektoparasitter som lus og midd  skal smitte over på kaniner og visa versa  , men der kan jeg berolige med at slike parasitter er ofte svært artspesifikke og vil da ikke kunne bytte vert enn den som de hører " hjemme hos " .

Sørg alltid for at begge arter fores adskilt slik at det ikke skaper trøbbel for dem  og sørg for en så lav støvbelastning som mulig. Venn dyrene til hverandre fra ung alder og de vil samhandle fint i en løst sammensatt flokk .

HØNS OG MARSVIN .

Kan de leve sammen .. ? 

Her vil jeg  definitivt svare nei ,det er ikke tilrådelig da marsvin har en helt annen flokkstruktur og er et noe sartere dyr som lett kan bli stresset og mistrives . Marsvin er i hovedsak det vi kaller " skumringsdyr " selv om tamme marsvin sprer sin aktivitet gjennom hele døgnet .

Marsvin er rene plantespisere og vil ikke tåle hønsefor med animalsk proteintilsetning . Marsvin er også svært følsomme for støv og urent miljø og tåler fuktig underlag dårlig . Videre har marsvin en noe skjør benstruktur og kan lett bli skadet av en hønskrangel kommer det iveien .

HØNS OG TROPEFUGLER .

Dette går helt fint så lenge begge arter får dekket sine behov .Tropefugler trives i store flokker eller som par , bruker luftrommet mer enn høns og lager mye lyd .

Både innendørs og utefasiliteter må være sikret mot rømning og som alltid et så lavt støv og amoniakknivå som mulig er viktig for tropefugler reagere svært negativt på amoniakk gass som det er rikelig av i hønenes sin avføring .

Tropefugler holdes  best i egen voliere men kan dele rom med høns . Dette har jeg selv god erfaring me og ingenting slår en flokk undulater som prater ivei mens hønene kikker med forundret blikk på dem 🙂 .

HØNS OG DUER .

Dette " samboerskapet " går også fint hvis duene får dekket sine behov for bading ,egnet for , har egnede hvileplasser / reirplasser  hvor hønene ikke kommer til osv . Duer er rolige fugler som liker et rolig liv .

De lever ofte i par eller i løse flokker med en dominant hann .Her skal du være obs på endel utfordringer når det kommer til overførbare sykdommer og parasitter hvor høns og duer  kan smitte hverandre . Her vil jeg også anbefale adskilte  bur men de kan fint leve i samme rom .

HØNS OG FASANER

Kan de leve sammen ..?  TJA .. vil jeg si her .

Fasan er teritoriale av natur og hevder dominans på sitt område , De fleste er polygame og  hannen har et harem av hunner .

Fasaner er tilvendt mennesker men blir aldri helt tamme og alle naturlige instinkter er høyst tilstede hos dem .

Fasaner bør leve utendørs hele året gjennom og trives best i egen voliere .

Det er alltid viktig å respektere de forskjellige fuglenes  naturlige adferd og selv om det er flott med en gullfasan sammen med hønene vil den alltid  komme best til sin rett sammen med egen art .

Har du lyst til å eie fasaner i tillegg til en hønseflokk så gjør gjerne det men hold dem askilt til fuglenes beste .

HØNS OG ANDRE HUSDYR .

Kan de leve sammen ..? 

Ja det går helt fint 🙂 . Hester , kua , grisen , sauen ,lamaen og alle de andre store dyrene trives godt med en hønseflokk rundt beina sine .  Som alltid skal artene få tilfredstilt sine behov og som alltid skal man holde støv og aminiakknivået  så lavt som mulig når det kommer til innemiljøet  .

Hesten er nok det dyret av de store som kan bli plaget av hønsestøv så vær alltid nøye på dette for hestens skyld . Gamle myter som  overførbare parasittter  er netopp .. myter 😉 .

Flere har høns sammen med  hester som ikke liker å være alene og ser ut til å ha en beroligende effekt på en engstelig hest . Kanin blir også brukt til dette formålet så her vil jeg si at begge disse små dyre har en god innvirkning .

Høns  kan brukes med fordel til å renske hestebeite for parasitter da de  gjerne går løs på hestpærene for å sjekke etter  spiselig materiale og parasitter  blir da spist på den måten og hesten utsettes for mindre smittepress av parasitter på grunn av dette .

HØNS OG VAKTEL .

Kan de leve sammen .. ?

De kan fint leve i samme rom men i forskjellige bur . Vaktler er i hovedsak bakkelevende , legger egg " overalt " og er små av størrelse .

Ofte blir de oppfattet som et uromoment av hønseflokken og kan da bli utsatt for jaging og mobbing og vaktler har endt sine dager på grunn av skader fra høns . 

Vaktler liker godt innredede bur med mye gjemmeplasser og har det da best  sammen med sin egen art .

HØNS OG AND / GÅS .

Kan de leve sammen .. ?

Ja det går fint men vær obs på at ender og gås er avhengig av vann for skylling av øyne / hode og er avhengig av en annen forsammensetning enn høns .

Du må beregne et  hyppigere renhold da høns kan få skader av  for fuktig bunnmateriale og miljø innendørs og ender og gås leverer fra seg rikelig med avføring i forhold til høns . Viktig med  godt inneklima her altså . Ellers trives disse godt sammen .

HØNS OG KALKUN

Kan de leve sammen ..? Ja .. under tvil vil jeg si .

Selv har jeg ingen god erfaring med ette da  voksne kalkuner er store og hannen ofte kan bli i overkant dominant . De trenger stor plass til bevegelsesfrihet men her er  foring og slik ting ikke noe problem .

Jeg vil anbefale å ha dem adskilt da kalkunhanner kan skade høner med uønsket paring og en revirkamp med hønseflokkens hane tar den gjerne hvis sjansen byr seg og desverre ender det ofte hanens liv ..

Igjen min egen erfaring som gjenspeiles her .