GOD DYREVELFERD FOR INNESTENGTE HØNER ..

Vi hønseiere opplever  mer enn en gang at vi blir pålagt portforbud på grunn av den fryktede fugleinfluensaen .

Ofte  støter vi på problemer vi ikke har tenkt på i det daglige når hønseflokken går fritt ute og flokken kan da også bli av en anseselig størrelse uten at det skaper problemer .

Et portforbud kan ofte strekke seg over mange måneder så det er  " ingen fare for at det går fort over "😉 .

 Så kommer dagen da flokken må være innestengt hele døgnet og kanskje også har en liten hønsegård som ikke er beregnet på en stor flokk ..

Første bud er å redusere flokkens størrelse så dyrene har bevegelsesfrihet og slipper gå gå i rumpa på hverandre hele døgnet .

Å tro at du greier å skape trivsel på liten plass er kun å lure deg selv og skape et dårlig miljø for dyrene .

Høns trenger .. tro det eller ei litt " egentid "også selv om de har et sterkt flokkinstinkt .

Ved for høy dyretetthet vil / kan det oppstå hakking , fjærplukking ,eggspising og flere dyr med lavere status blir offer for flokkens ledere og mobbes unødvendig mye .. ofte med skader som resultat . 

Når flokken er innestengt hele døgnet utløser dette også et økt behov for renhold  og man skal også da tenke på god luftkvalitet .

Ved  økt mengde hønsemøkk øker amoniakkkonsentrasjonen i rommet / huset fort og dette må det da tas tak i raskt . Altså mitt beste råd er å bygge / forberede seg på et portforbud når man har høns og se på hønenes fasiliteter først som sist så en slipper å få helt panikk når forbudet plutselig er gjeldende 🙂 .

 Jeg har da skrevet litt om forskjellige tilak som kan holde flokken din fornøyd unasett størrelse du måtte ha .

HVORFOR TRENGER HØNS SYSSELSETTING .. ?

Fjørfe har et stort utforskerbehov, er nysgjerrige av natur og kan bruke store deler av dagen til å hakke, skrape, utforske, lete etter mat og spise.

Å tilrettelegge for dette, kan forebygge uønsket atferd, forbedre fôrutnyttelse (bedre kråsfunksjon) og holde skjeletthelsa god (gjennom aktivitet). Det bidrar generelt til økt trivsel.

Sysselsettingstiltak er derfor noe vi som dyreiere bør ha fokus på og oppfordre til å gjøre større bruk av .

SYSSELSETTING GENNOM FORINGEN .

Fôr  :

For alle  høns, og da særlig kyllinger og  foreldredyr, er det viktig at fôret har en sysselsettingseffekt.

De kan spise kraftfôrrasjonen sin på kort tid og da er det mye tid igjen av dagen som skal fylles med aktivitet.

Denne aktiviteten kan bli problematferd som uro, fjørplukking eller hakking.

Kraftfôret må derfor ikke ha en slik struktur at det spises for raskt (eks hel pellets), men ei heller så finmalt at det påvirker fôropptaket negativt ( en del hønseeiere ser ut til å tro at formel er en uting i kraftofert og fjerner dette ,men en blanding av pellets og formel er da en fordel  ) .

Energiinnholdet bør være tilpasset dyrene / blandinger og rasene man har . Fôr med lavere energiinnhold , gir lengre etetid og større metthetsfølelse og sysselsettingseffekt.

Du som hønseier kan  gjerne supplere med helt korn og/eller ulike typer grovfôr i strøet. 

BUNLAGET GIR SYSSELSETTING .

Strø I tillegg til et fôr med “passende etetid” er det viktig at vi hønseiere tilbyr våre dyr et attraktivt strø å hakke, skrape og sandbade i.

Kutterspon er vanligst.

Etterstrøing vil rette dyras oppmerksomhet mot nytt strø og vil stimulere dem til å hakke og skrape i strøet, noe som også er positivt for bearbeidelsen av strøet.

I tillegg til kutterspon kan torv eller flisblandet torv også brukes. Det er da viktig at strølaget enten fornyes eller skiftes med jevne mellomrom .

ANNEN MILJØBERIKELSE ..

 Tildeling av kråsstein og skjellsand i strøet til høns bidrar også til å gjøre strøet mer attraktivt og sysselsette hønene slik at de ikke begynner med “unoter”.

Da vil man opprettholde en atferdsmessig sunn flokk med god fjørdrakt, noe som både er bra for dyrevelferden .

I tillegg til helt korn og grovfôr kan alle typer  fjørfe også sysselsettes med strips, strimler av brede bånd, isbokser, høy / halmballer mm. Plastflater som skaper kontrast til strøet inviterer til mer permanent aktivitet utover den innledende nysgjerrigheten.

Ved etterbruk av strø som gjødsel / jordforbedring er det for noen ikke ønskelig med ikke-nedbrytbar miljøberikelse i denne så husk å plukke bort alt som ikke kan komposteres. 

For kyllinger ,ungfugler foreldredyr kan man bygge krakker og ulike  ramper for å aktivisere disse og styrke beinhelsa (forebygging av seneruptur/ sterkt skjelett og go muskelmasse). Det gir rett å slett våre høns en sterkere kropp som tåler mer 🙂 .