PLUKKING OG RENE EGG FOR RUGING .

 

Forebygging er den beste kontrollen for å redusere antallet skitne egg.

De fleste eggene som kommer fra redene bør være rene hvis redematerialene holdes rene.

 

Produksjonen av gulvegg kan reduseres dersom flokken er opplært tidlig å bruke sitt reirkasser ved å legge et par falske egg der.

Egg bør samles minst en gang om dagen eller oftere. Jo lenger eggene er igjen i reiret,  jo mer sannsynlig er det at de kan bli ødelagt eller tilsmusset. For fjørfe, bør reir rengjøres en gang i uken for å fjerne skitten jord-og husdyrgjødsel, og erstattet med rent reirmaterialer. Oftere for vannfugler.

Selv under de beste forholdene kan skitne egg likevel bli  resultatet. Skitne egg bør plasseres i en egen beholder, slik at de ikke forurenser rene egg.

Skal du selge rugeegg så er dette veldig viktig ! Det sier mye om deg hvordan eggene du sender fra deg er . Tilsmussede egg er IKKE akseptabelt og det forringer eggene muligheter for å klekkes .

Skallet puster hele veien rundt og for å få frem kyllinger bør skallet være rent i den forstand at det ikke finnes avføring eller annen skitt som kan tette skallets porer .

RENGJØRINGSPROSEDYRER .Egg med sprekker i skal destrueres hvis mulig og bør ikke vaskes.

Kjemisk rensing med slipemidler er et alternativ for lett skitne egg, men du risikerer å ødelegge egget. Det er tidkrevende og svekker skjellaget.

Det fine støvet opprettet av slitasje kan også bli presset ned i porene, delvis blokkerer dem og forårsake luftveisproblemer særlig mot slutten av rugingen.
Tørr rengjøring fungerer ikke veldig godt til å rydde opp egg som har blitt smurt med innholdet av knuste egg i reiret.

Hvis du velger å bruke f.eks skurepads å rengjøre eggene med , husk å desinfisere dem fra tid til annen i vann med desinfeksjonsveske, og å la dem tørke helt før bruk for å unngå de samme problemstillingene som våt rengjøring.

Våt rengjøring er mer komplisert. Dårlig praksis har gitt eggvask et dårlig navn fordi det kan føre til mer problemer enn den var utformet for å løse.

Det grunnleggende problemet er at skitne egg er dekket med bakterier, som har problemer med å gå gjennom skallet så lenge det forblir tørt. Så snart skallet er våt, passerer de gjennom skallet lettere. 

Tilgriset egg kan rengjøres med en eggvaskeløsning som eggvaskepulver  gir og følg produsentens instruksjoner, men det er viktig å vaske egg i løsning som er vesentlig varmere enn i egget ellers vil skittent vann flyte innover gjennom porene og forurense innsiden av egget. Hvis du avkjøler egget vil innholdet krympe litt,  forårsake et undertrykk inne i det som har en tendens til å trekke fremmedlegemer inn i egget. 

Ideelt bør egg vaskes i en løsning på  40-41 ° C og skylles i en annen løsning, også på40- 41 ° C før de settes til tørk på en ren overflate. Deretter bør de bare håndteres med rene hender.

Eggvaskere med termostatisk kontroll er tilgjengelige for å sikre at løsningen er opprettholdt på riktig temperatur.

 

PROBLEMER Å SE OPP FOR ...

 

Problemer å se opp for:

Vaskeløsning er for varm (over  50 ° C) og nedsenking for lenge kan skade fosteret. Egginnholdet vil varme betraktelig og egget vil bruke litt tid å avkjøles etter at den er fjernet fra løsningen. Temperaturen kan nå et slikt nivå at fosteret begynner å utvikles, men ikke i et tempo som kan opprettholdes lenge nok for normal utvikling. Spesiell forsiktighet bør utvises med små egg.

Vaskingløsningen er for kald(under 40 ° C). Luften porene vil trekke seg sammen og trekke noen avvaskeløsningene inn i egget. Fosteret kan bli skadet av selve løsningen eller om løsningen er inaktiv av bakterier.

Vasking alle eggene i samme løsning. Du bør vaske de reneste eggene første og ta de virkelig skitne eggene til slutt. Det er alltid best å lage ny oppløsning regelmessig fremfor å legge til mere desinfiserende konsentrat til en allerede skitten løsning.

Bruk av hansker.  Gummihansker kan være glatt når det er vått, og kan lett bli forurenset. Det er å foretrekke å bruke nyvasket hender til å håndtere egg.

PAKKE RUGEEGG FOR SENDING .

Egg er skjøre når det kommer til transport med post og mange benytter seg av posten og det er enkelte ting vi da som skal sende egg må tenke på slik at dette går bra og at kjøperen får så mange hele og uskadede egg som mulig .

Det er  i vår interesse å ta betalt for egg ,pakking og sending gjøres så samvittighetsfullt som mulig . Rugeegg handler ikke om  lett tjente penger MEN om ditt rykte i en liten krets av fjørfeentusiaster ! 

 Her vil jeg nene noen punkter som ofte er avgjørende for at eggene skal komme hele frem til mottager .

 1 : Pakk hvert egg i tørkepapir eller annet støtdempende materiale som bobleplas  , tynn skumfolie og sørg for at eggene ligger støtt i eggkartongen . 

2 : Kartongen teipes godt sammen .

3: Velg alltid en eske som er såpass romslig at du får en del støtdempende materialer rundt kartongene som skal ned i esken .

4 : Fyll først bunnen i esken med f.eks tørt høy/ halm / sagflis , legg kartongen/ne nedi , nytt lag med støtdempende materiale så nye kartonger osv .

5: Sørg for at det støtdempende materialet dekker godt rund i hele esken .

6 : Å sende egg på vinteren kan være en risiko for frost så her anbefaler jeg å bruke f.eks glava som fyllmateriale da det også isolerer godt mot kulde  .

 7 : Esken skal så sikres mot støt osv ( postsortering gjøres av maskiner og er lite skånsomme )  . Tape godt over alle skjøter esken måtte ha .

8: Merk esken tydelig med mottagers navn og adresse ( hindrer at esken ikke finner frem ) og helst send pakken med sporing så kjøper kan følge pakken og samtidig forberede seg på ruging .

9: Avsender er like viktig å få med på pakken og husk at du kan være erstatningspliktig for eventuelle skader på annen manns post hvis du ikke sikrer pakken så godt du kan så gjør en god jobb med dette ! 😉

10 : Husk at kjøper ser frem til å få egg akkurat fra deg og kan ha lett etter en spesiell rase eller variant han/hun nå endelig ser ut til å lykkes med å få tak i .

Ha respekt for forbrukerloven , den gjelder også her når det kommer til omsetning av en vare som rugeegg da tross alt er .