DEN SELVSTENDIGE !

Islandske landhøns / vikinghøns er sannsynlegvis den første norske rasen vi har, den levde under vikingtida i Norge.

 

Sakte men sikkert døde rasen ut i Norge.

På Island holdt rasen på å dø helt ut rundt 1980-talet, men heldigvis var det noen ildsjeler som samlet inn de siste eksemplarene og fikk stammen på føttene igjen.

Rasen er av middels landhøns type ( ca 2-2,5 kg ), har stor variasjon i farger ,kamformer og kommer med og uten topp .

Eggstørrelse : 50-65 gram , hvit skallfarge .

Rasen er en god egglegger og fine rugere , gode på matsøk og raske på føttene ved fare .

Islandshøns / vikinghøns har ingen godkjent rasestandard pr idag da rasen byr på rike vaiasjoner i farger ,kam og fjærdrakt og slik bør det også være .En unik rase på mange vis med sitt mangfold .